☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2014

Zarządzenie Prezydenta Miasta numery 101-150
Nr Data W sprawie Typ pliku
101/2014 27.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Wąskiej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
102/2014 27.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Czerwonych Maków do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
103/2014 27.03.2014 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
104/2014 27.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
105/2014 27.03.2014 przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu przy ul. Rynek i ul. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
106/2014 27.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
107/2014 27.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 5 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
108/2014 31.03.2014 zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf
109/2014 01.04.2014 powołania komisji odbiorowej zadania Monitoring rejonów turystycznych Miasta Bolesławiec pdf
110/2014 01.04.2014 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Gdańskiej Nr 54 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
111/2014 01.04.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy al. Tysiąclecia do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
112/2014 01.04.2014 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 464, położonej w Bolesławcu przy ul. Zabobrze, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
113/2014 01.04.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonej przy ul. Kubika w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży -  w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
114/2014 01.04.2014 ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania pdf
115/2014 02.04.2014 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Wróblewskiego 6c w Bolesławcu pdf
116/2014 02.04.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, przy realizacji zadania pn.: Remont chodników w mieście Bolesławiec pdf
117/2014 02.04.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 778/2, położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
118/2014 02.04.2014 uchylenia zarządzenia Nr 84/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przekazania środka trwałego pdf
119/2014 07.04.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Gdańskiej Nr 59 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
120/2014 07.04.2014 uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 89/2014 z dnia 17 marca 2014 r. o powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych pdf
121/2014 07.04.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, przy realizacji zadania pn.: Remont drogi ul. Asnyka w Bolesławcu pdf
122/2014 07.04.2014 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Wykonanie doświetlenia drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła w Bolesławcu pdf
123/2014 07.04.2014 powołania Komisji konkursowej konkursu "Bolesławiec w kwiatach" pdf
124/2014 14.04.2014 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z dwoma budynkami gospodarczymi, położonej przy ul. Pomorskiej nr 1 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
125/2014 14.04.2014 przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Staszica Nr 43 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
126/2014 14.04.2014 oddania w najem wolnych lokali użytkowych przy ul. Polnej 20A oraz przy ul. Gdańskiej 49/6 w Bolesławcu pdf
127/2014 14.04.2014 odpłatnego zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości budynkowej, położonej przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
128/2014 14.04.2014 rozłożenia na raty spłaty kwoty stanowiącej wierzytelność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
129/2014 15.04.2014 przekazania środka trwałego - samochodu marki Renault Trafic (samochód osobowy 9-cio miejscowy, zwany MIKROBUSEM) pdf
130/2014 15.04.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy al. Tysiąclecia do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
131/2014 15.04.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Mazowieckiej nr 6 do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
132/2014 15.04.2014 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
133/2014 15.04.2014 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
134/2014 15.04.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. II Armii Wojska Polskiego do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej pdf
135/2014 15.04.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Saperskiej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
136/2014 15.04.2014 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
137/2014 15.04.2014 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
138/2014 15.04.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Wybickiego Nr 1 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
139/2014 15.04.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste działki niezabudowanej nr 181/2, położonej w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
140/2014 22.04.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres od 14 kwietnia do 30 września br. - w drodze bezprzetargowej pdf
141/2014 22.04.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu - etap I pdf
142/2014 22.04.2014 wprowadzenia instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zamówienia o wartości do 30 000 euro pdf
143/2014 22.04.2014 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Garncarskiej Nr 16 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku dawnego młyna gospodarczego z parterowym budynkiem pomocniczym - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
144/2014 22.04.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres od 15 kwietnia do 30 września br. - w drodze bezprzetargowej pdf
145/2014 22.04.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres od 16 kwietnia do 30 września br. - w drodze bezprzetargowej pdf
146/2014 22.04.2014

wprowadzenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej"

utraciło moc zarządzeniem nr 148/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 maja 2018 r.

pdf
147/2014 22.04.2014

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Chopina do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali w budynku nr 16 przy ul. Chopina

zmienione zarządzeniem nr 197/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2014 r.

pdf
148/2014 22.04.2014 podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli pdf
149/2014 22.04.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 1 Maja Nr 13 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
150/2014 23.04.2014 przeznaczenia gruntu zabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-03-17)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-03-17 14:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 12:25:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960