☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLIX sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XLIX sesji - 26 marca 2014 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLIX/404/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu pdf
XLIX/405/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15, położonego w budynku Nr 16a przy ul. Zygmunta Augusta w Bolesławcu pdf
XLIX/406/2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2014 r. pdf
XLIX/407/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/202/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu pdf
XLIX/408/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/203/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych pdf
XLIX/409/2014 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. pdf
XLIX/410/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 pdf
XLIX/411/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-03-31 11:18:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-12 10:42:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522