☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na LI sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na LI sesji - 25 czerwca 2014 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
LI/421/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/380/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pdf
LI/422/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Komuny Paryskiej pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim bez obowiązku dokonywania opłat pdf
LI/423/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/252/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego pdf
LI/424/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu pdf
LI/425/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pdf
LI/426/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu pdf
LI/427/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec pdf
LI/428/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej pdf
LI/429/2014 w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis pdf
LI/431/2014 w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec pdf
LI/432/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr V/58/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków pdf
LI/433/2014 w sprawie zmiany uchwały nr L/419/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego pdf
LI/434/2014

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

utraciła moc uchwałą XL/397/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

pdf
LI/435/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 pdf
LI/436/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-06-27)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-06-27 10:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-07-16 13:38:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522