☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na LIV sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na LIV sesji - 24 września 2014 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
LIV/445/2014

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2032"

utraciło moc uchwałą nr XXVII/313/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2021 r.

pdf
LIV/446/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/203/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych pdf
LIV/447/2014 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i Prezydenta Miasta Bolesławiec, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. pdf
LIV/448/2014 w sprawie wyboru radnych do Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec pdf
LIV/449/2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych pdf
LIV/450/2014 w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
LIV/451/2014 w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
LIV/452/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w budynku Nr 6a przy ul. Kilińskiego w Bolesławcu pdf
LIV/453/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 pdf
LIV/454/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf
LIV/455/2014 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami pdf
LIV/456/2014 w sprawie nieuznania pisma za skargę pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-09-29)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-09-29 14:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-02-25 13:58:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522