Karty informacyjne

 

01/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew, to jest dwóch lip, o obwodach pni 33 cm i 32 cm, oraz dwóch jarząbów pospolitych o obwodach pni 54 cm i 47 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 51, 

02/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech drzew, to jest dwóch lip, o obwodach pni 33 cm i 32 cm, oraz dwóch jarząbów pospolitych o obwodach pni 54 cm i 47 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 51, 

03/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech brzóz i wierzby z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej, 

04/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech sosen, o obwodach pni: 145 cm, 138 cm, 73 cm, 110 cm, z terenu Jednostki Wojskowej nr 1145 w Bolesławcu, 

05/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech brzóz i wierzby z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej, 

06/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 66 cm, z terenu Jednostki Wojskowej nr 1145 w Bolesławcu, 

07/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedemdziesięciu pięciu drzew z terenu działki budowlanej zbiegu ulic Jeleniogórskiej i Podgórnej, 

08/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie daglezji o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego,

09/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedemdziesięciu pięciu drzew z terenu działki budowlanej zbiegu ulic Jeleniogórskiej i Podgórnej, 

10/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech sosen145 cm, 110 cm, 138 cm, oraz świerka o obwodzie pnia 73 cm, z terenu Jednostki Wojskowej nr 1145 w Bolesławcu,

11/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 66 cm, z terenu Jednostki Wojskowej nr 1145 w Bolesławcu,

12/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jodły jednobarwnej, o obwodzie pnia 130 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego, 

13/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 170 cm,  z terenu nieruchomości przy ul. Willowej,

14/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 20 drzew z terenu działki budowlanej przy al. Tysiąclecia,

15/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 140 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

16/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie tui o obwodzie pnia 58 cm, sosny o obwodzie pnia 63 cm, świerka o obwodzie pnia 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

17/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 127 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Rzemieślniczej,

18/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 63 cm, brzozy o obwodzie pnia 56 cm, dębu o obwodzie pnia 118 cm z pasa drogowego ul. Lubańskiej,

19/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu pięciu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Rzemieślniczej,

20/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu pięciu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Rzemieślniczej,

21/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwunastu młodych brzóz z działki rolnej przy ul. II armii Wojska Polskiego,

22/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech brzóz o obwodach pni: 45 cm, 40 cm, 35 cm oraz trzech dębów o obwodach pni: 28 cm, 60 cm, 30 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Widok, 

23/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 170 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Willowej, 

24/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwunastu młodych brzóz z działki rolnej przy ul. II armii Wojska Polskiego,

25/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu drzew, to jest trzech brzóz, o obwodach pni: 45 cm, 40 cm, 35 cm, dwóch dębów o obwodach pni 28 cm i 25 cm, oraz dwóch dębów dwupniowych, o obwodach pni: 60 cm i 57 cm oraz 30 cm i 23 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Widok,

26/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu świerków o obwodach pni: 107 cm, 67 cm, 77 cm, 78 cm, 79 cm oraz modrzewia o obwodzie pnia 111 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

27/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 245 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby,

28/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków o obwodach pni 77 cm, 78 cm, 74 cm oraz dwóch modrzewi o obwodach pni: 98 cm, 83 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków, 

29/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz o obwodach pni 103 cm i 128 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łokietka,

30/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 56 cm z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej, 

31/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie tui o obwodzie pnia 58 cm, sosny o obwodzie pnia 63 cm, świerka o obwodzie pnia 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

32/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu ROD „Relaks I”,

33/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu dębów o obwodach pni: 212 cm, 196 cm, 333 cm, 218 cm, 247 cm z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

34/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 140 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

35/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew o obwodach pni 91 cm, 67 cm, 54 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

36/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 127 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Rzemieślniczej, 

37/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 70 cm z pasa drogowego ul. Leśnej,

38/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 20 drzew z terenu działki budowlanej przy al. Tysiąclecia,  

39/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 56 cm z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej,

40/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie daglezji, o obwodzie pnia 165 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

41/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej o obwodzie pnia 290 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta, 

42/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu świerków o obwodach pni: 107 cm, 67 cm, 77 cm, 78 cm, 79 cm oraz modrzewia o obwodzie pnia 111 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

43/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie daglezji, o obwodzie pnia 165 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej, 

44/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 245 drzew z terenu nieruchomości przy ul. B. Kosiby, 

45/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu dębów o obwodach pni: 212 cm, 196 cm, 333 cm, 218 cm, 247 cm z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

46/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch dębów o obwodach pni: 170 cm, 220 cm, dębu czteropniowego o obwodach pni: 120 cm, 110 cm, 130 cm, 190 cm, lipy o obwodzie pnia 80 cm oraz krzewów rosnących na powierzchni 1 000 m2, z terenu działki budowlanej przy ul. Jeleniogórskiej,

47/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech tuj o obwodach pni: 38 cm, 45 cm, 43 cm, 20 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej,

48/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 110 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Jagiellonów, 

49/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch tuj o obwodach pni 43 cm i 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Piastów, 

50/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch sosen z terenu ROD „Relaks I”,

51/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch brzóz o obwodach pni 103 cm i 128 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łokietka, 

52/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew o obwodach pni 91 cm, 67 cm, 54 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

53/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków o obwodach pni 77 cm, 78 cm, 74 cm oraz dwóch modrzewi o obwodach pni: 98 cm, 83 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

54/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie tui o obwodzie pnia 110 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Jagiellonów,

55/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch tuj o obwodach pni 43 cm i 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Piastów, 

56/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 63 cm, brzozy o obwodzie pnia 56 cm, dębu o obwodzie pnia 118 cm z pasa drogowego ul. Lubańskiej, 

57/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 36 cm i krzewu jałowca z terenu nieruchomości przy ul. M. Kopernika,

58/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu jeden drzew z terenu działki budowlanej przy ul. W. Wróblewskiego,

59/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech świerków o obwodach pni: 55 cm, 54 cm, 34 cm, 69 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Widok, 

60/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jałowca i czterech tuj o obwodach pni: 38 cm, 45 cm, 43 cm, 20 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej, 

61/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 36 cm i krzewu jałowca z terenu nieruchomości przy ul. M. Kopernika,

62/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 70 cm z pasa drogowego ul. Leśnej,

63/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Jeleniogórskiej, 

64/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

65/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. W. Wróblewskiego,

66/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech świerków o obwodach pni: 55 cm, 54 cm, 34 cm, 69 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Widok, 

67/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu czterech drzew oraz krzewów, rosnących na powierzchni 1 000 m2, z terenu działki budowlanej przy ul. Jeleniogórskiej, 

68/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 81 cm i 67 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej, 

69/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziesięciu świerków i jednej tui z terenu nieruchomości przy ul. Warszawskiej,

70/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków srebrnych z terenu nieruchomości przy ul. Tulipanowej,

71/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. B. Kubika 16,

72/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednej tui i trzech świerków z terenu nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej, 

73/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Narcyzów,

74/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 310 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej, 

75/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech topól o obwodach pni 170 cm, 237 cm i 237 cm z terenu działki nr 121/10, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Jana Pawła II,

 76/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiśni ozdobnej z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego,

77/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłego wiązu z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

78/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłego świerka z terenu nieruchomości przy ul. B. Kubika 16, 

79/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. R. Traugutta,  

80/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 94 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rotmistrza Pileckiego,

81/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów, poprzez przeniesienie ich w inne miejsce na terenie nieruchomości przy ul. Piastów,

82/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 81 cm i 67 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej,

83/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. R. Traugutta,

84/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 42 cm z terenu nieruchomości przy ul. R. Traugutta,

85/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 210 cm z terenu nieruchomości przy ul. Tulipanowej,

86/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 150 cm i 74 cm z terenu nieruchomości przy ul. Spacerowej,

87/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 44 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

88/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Narcyzów, 

89/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków srebrnych z terenu nieruchomości przy ul. Tulipanowej,

90/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 310 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej,

91/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzynastu świerków, jednego modrzewia i jednej sosny z terenu nieruchomości przy ul. Warszawskiej, 

92/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 60 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

93/2015  Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew: świerka o obwodzie pnia 117 cm, tui o obwodzie pnia 81 cm oraz świerka białego Conica o obwodzie pnia 50 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema, 

94/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech topól o obwodach pni 170 cm, 237 cm i 237 cm z terenu działki nr 121/10, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Jana Pawła II, 

95/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie żywopłotu z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego,

96/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rotmistrza Pileckiego,

97/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 99 cm, 77 cm, 95 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

98/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

99/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 105 cm i 95 cm z terenu ROD „Kolejarz” przy ul. Staroszkolnej,

100/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 111 cm, 62 cm, 35 cm z terenu nieruchomości przy ul. H. Kołłątaja

101/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 105 cm z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej,

102/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu ROD „Gwarek V” przy ul. Piastów,

103/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 105 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

104/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 80 cm i 82 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

105/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu srebrzystego o obwodzie pnia 180 cm z terenu działki nr 41/19 przy ul. 10 Marca 1,

106/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 90 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

107/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 150 cm i 91 cm oraz jarząba pospolitego o obwodzie pnia 115 cm z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego,

108/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. H. Kołłątaja,

109/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 137 cm, 93 cm, 92 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego,

110/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie topoli o obwodzie pnia 185 cm z terenu nieruchomości przy ul. M. Buczka,

111/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wiśni ozdobnej i żywopłotu z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego,

112/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków srebrnych, o obwodach pni 150 cm i 74 cm oraz trzech świerków pospolitych o obwodach pni: 55 cm, 60 cm, 80 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Spacerowej,

113/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 44 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

114/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rotmistrza Pileckiego,

115/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch tui o obwodach pni 15 cm i 18 cm oraz pięciu sosen o obwodach pni: 14 cm, 10 cm i 10 cm, 17 cm, 18 cm, 16 cm z terenu nieruchomości przy ul. Stefana Batorego,

116/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 100 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Łasickiej,

117/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 90 cm z terenu nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego,

118/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 60 cm z terenu ROD „Relaks I” przy ul. Staroszkolnej,

119/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 145 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bobrowej, 

120/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu sześciu obumarłych drzew z terenu ROD „MALWA” przy ul. J. Matejki,

121/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwunastu drzew z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1145,

122/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzydziestu drzew z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1145,

123/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rotmistrza Pileckiego

124/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 210 cm z terenu nieruchomości przy ul. Tulipanowej,

125/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 60 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

126/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 117 cm, tui o obwodzie pnia 81 cm oraz świerka białego Conica o obwodzie pnia 50 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema,

127/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu sześciu obumarłych drzew z terenu ROD „MALWA” przy ul. J. Matejki,

128/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów, rosnących na powierzchni 22 m2, oraz świerka srebrnego, o obwodzie pnia 121 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Kasztanowej,

129/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów, poprzez przeniesienie ich w inne miejsce na terenie nieruchomości przy ul. Piastów, 

130/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew o obwodach pni 129 cm i 120 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

131/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 64 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

132/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 30 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

133/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 105 cm i 95 cm z terenu ROD „Kolejarz” przy ul. Staroszkolnej,

134/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu ROD „Gwarek V” przy ul. Piastów,

135/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

136/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 60 cm z terenu ROD „Relaks I” przy ul. Staroszkolnej,

137/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 145 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bobrowej,

138/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków, 

139/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Akacjowej ,

140/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 85 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema,

141/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 45 cm z terenu nieruchomości przy ul. Topolowej,

142/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 98 cm i 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Różanej,

143/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

144/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 111 cm, 62 cm, 35 cm z terenu nieruchomości przy ul. H. Kołłątaja,

145/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. H. Kołłątaja, 

146/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedemnastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Wesołej 23,

147/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 150 cm i 91 cm oraz jarząba pospolitego o obwodzie pnia 115 cm z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego,

148/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 137 cm, 93 cm, 92 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego,

149/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech świerków o obwodach pni 56 cm, 60 cm, 60 cm, 77 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

150/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 80 cm i 82 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej, 

151/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 100 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Łasickiej,

152/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 90 cm z terenu nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego,

153/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 74 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rajskiej,

154/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew, to jest świerka o obwodzie pnia 54 cm oraz daglezji o obwodzie pnia 54 cm z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej, 

155/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. Sadowej,

156/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu świerków o obwodach pni 100 cm, 64 cm, 87 cm, 61 cm, 67 cm, 110 cm, 98 cm z terenu nieruchomości przy ul. Niepodległości, 

157/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 103 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

158/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 73 cm i 33 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

159/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 95 cm z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

160/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 64 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

161/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 90 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

162/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 100 cm z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny, 

163/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 47 cm oraz tui o obwodzie pnia 55 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego,

164/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu srebrzystego o obwodzie pnia 180 cm z terenu działki nr 41/19 przy ul. 10 Marca 1,

165/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie topoli o obwodzie pnia 185 cm z terenu nieruchomości przy ul. M. Buczka

166/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków srebrnych obwodach pni 15 cm i 18 cm oraz pięciu cyprysów o obwodach pni: 14 cm, 10 cm, 17 cm, 18 cm, 16 cm z terenu nieruchomości przy ul. Stefana Batorego,

167/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 99 cm, 77 cm, 95 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze, 

168/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwunastu drzew z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1145,

169/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzydziestu drzew z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1145,

170/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów rosnących na powierzchni 1,4 m2, z terenu nieruchomości przy ul. K.I. Gałczyńskiego,

171/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 121 cm oraz krzewów, rosnących na powierzchni 22 m2 z terenu nieruchomości przy ul. Kasztanowej

172/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 129 cm oraz tui o obwodzie pnia 120 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

173/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 30 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

174/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 169 cm z pasa drogowego ul. Dolne Młyny, 

175/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwunastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Orlej,

176/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Cichej,

177/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 98 cm i 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Różanej,

178/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

179/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 142 cm z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego, 

180/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 36 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej,

181/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch wierzb o obwodach pni 70 cm i 100 cm z terenu nieruchomości przy ul. G. Narutowicza

182/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka kłującego z terenu nieruchomości przy ul. Zagłoby,

183/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Akacjowej,

184/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 85 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema

185/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 45 cm z terenu nieruchomości przy ul. Topolowej,

186/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 37 cm z terenu nieruchomości przy ul. Lipowej, 

187/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 103 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej, 

188/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 66 cm z terenu nieruchomości przy ul. J. Meissnera,

189/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch jodeł o obwodach pni 45 cm i 54 cm z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej,

190/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 74 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rajskiej,

191/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 95 cm z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

192/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech świerków o obwodach pni: 150 cm, 40 cm, 50 cm, 30 cm z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny,

193/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedemnastu drzew oraz krzewów rosnących na powierzchni 66 m2,z terenu nieruchomości przy ul. Wesołej 23

194/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 61 cm, 57 cm, 33 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łąkowej,

195/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziewięciu robinii akacjowych o obwodach pni: 110 cm, 110 cm, 90 cm, 160 cm, 130 cm, 100 cm, 90 cm, 110 cm, 80 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

196/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 93 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

197/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 143 cm z pasa drogowego ul. Ogrodowej,

198/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech lip o obwodach pni 300 cm, 202 cm, 242 cm z pasa drogowego ul. Lubańskiej, 

199/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech świerków o obwodach pni: 78 cm, 79 cm, 72 cm, 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słowiańskiej,

200/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. Emilii Plater,

201/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 68 cm, 71 cm, 66 cm z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej,

202/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej,

203/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. Sadowej,

204/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 47 cm i cyprysa o obwodzie pnia 55 z terenu nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego,

205/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Orlej, 

206/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch sosen o obwodach pni: 74 cm i 98 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jesionowej,

207/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 91 cm z terenu nieruchomości przy ul. B. Kosiby,

208/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte,

209/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz o obwodach pni 78 cm i 88 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej,

210/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na powierzchni 2,2 m2 oraz ośmiu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Cichej,

211/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego z terenu nieruchomości przy ul. Zagłoby,

212/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu świerków o obwodach pni 100 cm, 64 cm, 87 cm, 61 cm, 67 cm, 110 cm, 98 cm z terenu nieruchomości przy ul. Niepodległości,

213/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 169 cm z pasa drogowego ul. Dolne Młyny, 

214/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 62 cm z terenu nieruchomości przy ul. Niepodległości,

215/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie tui o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

216/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 36 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej,

217/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 66 cm z terenu nieruchomości przy ul. J. Meissnera,

218/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 142 cm z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego,

219/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch wierzb o obwodach pni 70 cm i 100 cm z terenu nieruchomości przy ul. G. Narutowicza, 

220/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech świerków o obwodach pni: 150 cm, 40 cm, 50 cm, 30 cm z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny,

221/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch cyprysów obwodach pni: 14 cm i 11 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kraszewskiego, 

222/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 61 cm, 57 cm, 33 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łąkowej,

223/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziewięciu robinii akacjowych o obwodach pni: 110 cm, 110 cm, 90 cm, 160 cm, 130 cm, 100 cm, 90 cm, 110 cm, 80 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

224/2015 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 93 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

225/2015 Wniosek o zezwolenie na usunięcie olchy o obwodzie pnia 140 cm, dwóch topoli o obwodach pni 200 cm i 180 cm oraz dębu o obwodzie pnia z terenu działki budowlanej przy ul. Powstańców Warszawy,

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2014-12-30)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-12-30 13:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2015-08-31 15:53:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki