Rejestr uhonorowanych tytułem Zasłużony dla miasta Bolesławiec

Uchwała Nr L/417/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bolesławiec" (tekst ujednolicony)

Zasłużony dla miasta Bolesławiec - rejestr osób i stowarzyszeń uhonorowanych tytułem
L.p. Imię i nazwisko osoby/podmiotu uhonorowanej/uhonorowanego tytułem Nr uchwały Nr medalu i odznaki
1. Leszek Baj VII/77/2015 2
2. Stanisław Andrusieczko VII/78/2015 3
3. Stefania Łomnicka VII/79/2015 4
4. Janina Piestrak-Babijczuk VII/80/2015 5
5. Stanisław Szypulski VII/81/2015 6
6. Edward Burniak VII/82/2015 7
7. Dorota Pińczuk VII/83/2015 8
8. Hubert Prabucki VII/84/2015 9
9. Józef Burniak VII/85/2015 10
10. Małgorzata Goleńska VII/86/2015 11
11. Piotr Hetel VII/87/2015 12
12. Bolesław Nowak VII/88/2015 13
13. Jan Paździora VII/89/2015 14
14. Józef Pokładek VII/90/2015 15
15. Grażyna Zbieg VII/91/2015 16
16. Lesław Śliwko VII/92/2015 17
17. Krzysztof Pieszko VII/93/2015 18
18. Andrzej Czeczutka VII/94/2015 19
19. Irena Dul VII/95/2015 20
20. Janusz Kozioł VII/96/2015 21
21. Mirosław Sakowski VII/97/2015 22
22. Paweł Śliwko VII/98/2015 23
23. Wiesław Ogrodnik VII/99/2015 24
24. Józef Król VII/100/2015 25
25. Bronisław Grygiel VII/101/2015 26
26. Jerzy Zieliński VII/102/2015 27
27. Gabriela Kujawińska VII/103/2015 28
28. Bożena Szymczak VII/104/2015 29
29. Mirosława Mitek VII/105/2015 30
30. Danuta Nastalska VII/106/2015 31
31. Dariusz Jośko VII/107/2015 32
32. Teresa Wolanin VII/108/2015 33
33. Wiesława Olczyk VII/109/2015 34
34. Lesław Kasprzycki VII/110/2015 35
35. Anna Hill VII/111/2015 36
36. Danuta Zamaro VII/112/2015 37
37. Danuta Maślicka VII/113/2015 38
38. Krystyna Boratyńska VII/114/2015 39
39. Beata Ślęzak VII/115/2015 40
40. Jan Blacha VII/116/2015 41
41. Stanisław Jędruszek VII/117/2015 42
42. Andrzej Kosterenko VII/118/2015 43
43. Zygmunt Myśliwiec VII/119/2015 44
44. Danuta Zielińska VII/120/2015 45
45. Andrzej Chodyra VII/121/2015 46
46. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu VII/122/2015 47
47. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" VII/123/2015 48
48. Oddział Terenowy Regionu Jeleniogórskiego NSZZ "Solidarność" w Bolesławcu VII/124/2015 49
49. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu XV/188/2015 50
50. 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu XV/189/2015 51
51. Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu XIX/254/2016 52
52. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości XLVII/488/2018 53
53. Helena Kowal XLVII/489/2018 54
54. Anna Bober-Tubaj XLVII/490/2018 55
55. Edmund Maliński XLVII/491/2018 56
56. Grzegorz Matoryn XLVII/492/2018 57
57. Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół  LIII/532/2018 58
58. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich LIII/533/2018 59
59. Jan Jasiukiewicz VIII/104/2019 60
60. Wojciech Kasprzyk VIII/105/2019 61
61. Jan Leon Stasiak VIII/106/2019 62
62. Eugeniusz Jabłoński VIII/107/2019 63
63. Eugeniusz Kowalski VIII//108/2019 64
64. Jan Kisiliczyk VIII/109/2019 65
65. Arkadiusz Krzemiński VIII/110/2019 66
66. Tadeusz Jurkowski X/126/2019 67
67. Helena Smoleńska X/127/2019 68
68. Maria Niemczuk X/128/2019 69
69. Barbara Smoleńska X/129/2019 70
70. Stanisława Balawender X/130/2019 71
71. Adam Fornal X/131/2019 72
72. Bogdan Fiałkowski X/132/2019 73
73. Andrzej Żdan X/133/2019 74
74. Alfred Kwarciak XIII/159/2019 75
75. Grzegorz Menet XIII/160/2019 76
76. Władysława Kotlarek XVII/192/2020 77
77. Eugenia Wolska XVII/193/2020 78
78. Jarosław Kowalski XXII/266/2020 79
79. Jan Hałubiec XXXI/374/2021 80
80. Artur Andrzej Nahorecki XXXI/375/2021 81
81. Ewa Ditrich XXXI/376/2021 82
82. Anna Dagmara Klementowska-Kusber XXXI/377/2021 83
83. Barbara Zofia Kozomaricz XXXI/378/2021 84
84. Iwona Violetta Nowicka XXXI/379/2021 85
85. Maria Sobolska XXXI/380/2021 86
86. Paweł Zwierz XXXI/381/2021 87
87. Zdzisław Mirecki XXXI/382/2021 88
88. Helena Strzelczak-Kunicka XLI/456/2022 89
89. Halina Waniak XLI/457/2022 90
90. Wanda Draj XLI/458/2022 91
91. Zygmunt Brusiło XLI/459/2022 92

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2015-11-10)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2015-11-10 11:43:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-08-16 10:34:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki