Karty informacyjne

01/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Faza II SRG Global Bolesławiec – rozbudowa procesu wtrysku”, na terenie działek nr 15/8, 67/24 i 67/34, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. T. Kościuszki,

02/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę magazynowo - produkcyjną do produkcji przemysłowej zniczy z parafiny ciekłej i granulatu, na działkach: nr 161/7, 166/5, 166/8, 166/9, 200, 546 (obręb 0004 miasta Bolesławiec), przy ul. Walerego Wróblewskiego 11B,

03/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali logistycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 541/8, 541/10, 541/12, obręb 4 miasta Bolesławiec, 

04/2016 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „FAZA II SRG Global Bolesławiec – rozbudowa procesu wtrysku” na działkach nr 15/8, 76/24  i 67/34, obręb IV miasta Bolesławiec”,

05/2016 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali logistycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 541/8, 541/10, 541/12, obręb 4 miasta Bolesławiec,

06/2016 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.: „Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z budynkiem biurowo -socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę magazynowo - produkcyjną do produkcji przemysłowej zniczy z parafiny ciekłej i granulatu.

07/2016 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „FAZA II SRG Global Bolesławiec – rozbudowa procesu wtrysku”  na działkach nr 15/8, 76/24  i 67/34, obręb IV miasta Bolesławiec,

08/2016 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali logistycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 541/8, 541/10, 541/12, obręb 4 miasta Bolesławiec, 

09/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Wyrównanie i utwardzenie terenu – terenowej trasy biegowo-rowerowej „Bobrowa ścieżka” biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr (most na ul. Mostowej – kładka przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu”), 

10/2016 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Wyrównanie i utwardzenie terenu – terenowej trasy biegowo-rowerowej „Bobrowa ścieżka” biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr (most na ul. Mostowej – kładka przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu”),

11/2016 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Barwienia Skór w Bolesławcu ul. Modłowa 9”,

12/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji materiałów reklamowych zlokalizowanego w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej, na działce ewidencyjnej nr 67/41, obręb 04 Bolesławiec,

13/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu w rejonie zaplecza ul. Kraszewskiego, Os. Przylesie i ul. Widok, ul Kosiby za jednostką Wojskową i ul. Zielonej oraz ul. Kresów II RP”,

14/2016 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji materiałów reklamowych zlokalizowanego w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej, na działce ewidencyjnej nr 67/41, obręb 04 Bolesławiec,

15/2016 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji materiałów reklamowych zlokalizowanego w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej, na działce ewidencyjnej nr 67/41, obręb 04 Bolesławiec,

16/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa kominów wraz z montażem dwóch pieców komorowych KO-4, KO-5 do wypału półfabrykatu biskwitowego” na terenie Ceramiki Artystycznej Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu, ul. T. Kościuszki 23,

17/2016 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu w rejonie zaplecza ul. Kraszewskiego, Os. Przylesie i ul. Widok, ul Kosiby za Jednostką Wojskową i ul. Zielonej oraz ul. Kresów II RP”,

18/2016 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu w rejonie zaplecza ul. Kraszewskiego, Os. Przylesie i ul. Widok, ul Kosiby za Jednostką Wojskową i ul. Zielonej oraz ul. Kresów II RP”,

19/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bolesławcu przy ul. Staszica 6",

20/2016 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa kominów wraz z montażem dwóch pieców komorowych KO-4, KO-5 do wypału półfabrykatu biskwitowego” na terenie Ceramiki Artystycznej Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu, ul. T. Kościuszki 23,

21/2016 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bolesławcu przy ul. Staszica 6",

22/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Budowa dróg wraz z oświetleniem, siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ulic Ptasia - Widok”,

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2016-01-04)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2016-01-21 08:45:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2016-12-23 09:54:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki