Karty informacyjne

01/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech klonów, o obwodach 54 cm, 65 cm, 45 cm i 54,5 cm, z terenu nieruchomości przy Bielskiej 13a,

02/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jodły, o obwodzie pnia 67 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej,

03/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu topoli, o obwodach pni: 177 cm, 168 cm, 190 cm, 213 cm, 206 cm, 107 cm, 194 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny 42 b,

04/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków, o obwodach pni 50 cm i 38 cm,z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

05/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch dębów, o obwodach pni 100 cm i 110 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Lubańskiej,

06/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech topoli, o obwodach pni: 240 cm, 210 cm i 225 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Parkowej 2 - 10,

07/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 165 cm, oraz jarząba pospolitego trzypniowego, o obwodach pni: 41 cm, 44 cm, 44 cm, z terenu pasa drogowego ul. Podgórnej, 

08/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech topoli, o obwodach pni: 240 cm, 210 cm i 225 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Parkowej 2 - 10,

09/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu topoli, o obwodach pni: 177 cm, 168 cm, 190 cm, 213 cm, 206 cm, 107 cm, 194 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny 42 b,

10/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 67 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej,

11/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków, o obwodach pni 50 cm i 38 cm,z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

12/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 165 cm, oraz jarząba pospolitego trzypniowego, o obwodach pni: 41 cm, 44 cm, 44 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Podgórnej,

13/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czternastu lip, z pasa drogowego ul. Jeleniogórskiej ? droga wojewódzka nr 297, dwudziestu klonów, z pasa drogowego ul. B. Kosiby w Bolesławcu - działka nr 144, obręb 14 miasta Bolesławiec ? droga wojewódzka nr 363, pięciu głogów pośrednich (czerwonych), z pasa drogowego ul. Bohaterów Getta w Bolesławcu - działka nr 218,

14/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 74 cm oraz brzozy o obwodzie pnia 80 cm z terenu nieruchomości przy ul. W. Witosa,

15/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 70 cm oraz wierzby, o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema,

16/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu topoli z terenu nieruchomości przy pl. Piastowskim,

17/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 16 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

18/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie buka pospolitego czerwonego obwodzie pnia 215 cm z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej,

19/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziewięćdziesięciu pięciu drzew z terenu działki przy ul. Cieszkowskiego,

20/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu świerków z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

21/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 129 cm oraz tui, o obwodzie pnia 120 cm, z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

22/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków, o obwodach pni 88 cm i 54 cm z terenu nieruchomości przy ul. Lipowej,

23/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterdziestu czterech świerków z terenu nieruchomości przy ul. Granicznej,

24/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 45 cm z terenu nieruchomości przy ul. Storczyków, 

25/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 40 cm, 40 cm, 30 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Tulipanowej,

26/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby wielopniowej, o obwodach pni: 80 cm, 90 cm, 65 cm, 100 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Z. Herberta,

27/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 170 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Leśnej, 

28/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 74 cm oraz brzozy o obwodzie pnia 80 cm z terenu nieruchomości przy ul. W. Witosa,

29/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 70 cm oraz wierzby, o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema,

30/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 129 cm oraz tui, o obwodzie pnia 120 cm, z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego, 

31/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu topoli z terenu nieruchomości przy ul. Bielskiej,

32/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej, o obwodzie pnia 363 cm z terenu Jednostki Wojskowej w Bolesławcu,

33/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu drzew z terenu nieruchomości przy pl. Piastowskim,

34/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 16 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

35/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzystu pięćdziesięciu czterech drzew z terenu działki przy ul. Cieszkowskiego,

36/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew, to jest świerka o obwodzie pnia 127 cm oraz klonu pięciopniowego o obwodach pni: 220 cm, 135 cm, 145 cm, 102 cm, 73 cm z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 48,

37/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech świerków i dziesięciu tui z terenu nieruchomości przy ul. B. Kosiby,

38/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu świerków z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

39/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu świerków srebrnych oraz dwudziestu siedmiu świerków pospolitych z terenu nieruchomości przy ul. Granicznej,

40/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech robinii akacjowych, o obwodach pni: 71 cm, 81 cm, 64 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Jagodowej,

41/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 88 cm i jodły, o obwodzie pnia 54, cm z terenu nieruchomości przy ul. Lipowej,

42/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu trzypniowego, o obwodach pni: 234 cm, 250 cm, 190 cm i klonu, o obwodzie pnia 246 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30,

43/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu topoli z terenu nieruchomości przy ul. Bielskiej,

44/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 45 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Storczyków,

45/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziesięciu tui i siedmiu świerków z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

46/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch sosen, o obwodach pni 60 cm i 84 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bławatkowej,

47/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 40 cm, 40 cm, 30 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Tulipanowej,

48/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby wielopniowej, o obwodach pni: 80 cm, 90 cm, 65 cm, 100 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Z. Herberta,

49/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 170 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Leśnej,

50/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej, o obwodzie pnia 363 cm z terenu Jednostki Wojskowej w Bolesławcu,

51/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew, to jest świerka o obwodzie pnia 127 cm oraz klonu pięciopniowego o obwodach pni: 220 cm, 135 cm, 145 cm, 102 cm, 73 cm z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 48

52/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech świerków i dziesięciu tui z terenu nieruchomości przy ul. B. Kosiby,

53/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech robinii akacjowych, o obwodach pni: 71 cm, 81 cm, 64 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Jagodowej,

54/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu trzypniowego, o obwodach pni: 234 cm, 250 cm, 190 cm i klonu, o obwodzie pnia 246 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30,

55/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 70 cm, 80 cm, 112 cm, wierzby, o obwodzie pnia 75 cm oraz czterech tui z terenu nieruchomości przy ul. Jagiellonów,

56/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 185 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Kalinowej,

57/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewu tui z terenu nieruchomości przy ul. K.I.Gałczyńskiego, 

58/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa, o obwodzie pnia 194 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej,

59/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch topoli, o obwodach pni 220 cm i 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. J. Kilińskiego oraz trzech trzypniowych śliw ozdobnych, o obwodach pni: 38cm, 38 cm, 54 cm; 70 cm, 70 cm, 67 cm; 50 cm, 50 cm, 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. F. Kleeberga,

60/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch dębów, o obwodach pni 177 cm i 103 cm z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 297 (ul. Jeleniogórska),

61/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 63,5 cm i 78 cm oraz dwóch modrzewi, o obwodach pni 90,5 cm i 80 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema, 

62/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziesięciu tui i siedmiu świerków z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

63/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej, o obwodzie pnia 100 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jagodowej,

64/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch sosen, o obwodach pni 60 cm i 84 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bławatkowej,

65/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 70 cm, 80 cm, 112 cm, wierzby, o obwodzie pnia 75 cm oraz siedmiu tui z terenu nieruchomości przy ul. Jagiellonów,

66/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 60 cm, oraz krzewów, rosnących na powierzchni 3 m2, z terenu nieruchomości przy ul. E. Orzeszkowe,

67/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch dębów, o obwodach pni: 160 cm i 180 cm, z terenu nieruchomości przy ul. B. Kosiby,

68/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech świerków, o obwodach pni106 cm, 97 cm, 60 cm, 84 cm, z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?KROKUS?,

69/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu, o obwodzie pnia 147 cm oraz trzech klonów, o obwodach pni 162 cm, 124 cm, 128 cm, z terenu nieruchomości przy ul. W. Reymonta.

70/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie morwy białej, o obwodzie pnia 194 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej,

71/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch topól, o obwodach pni 220 cm i 240 cm, z terenu nieruchomości przy ul. J. Kilińskiego,

72/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech trzypniowych śliw ozdobnych, o obwodach pni: 38cm, 38 cm, 54 cm; 70 cm, 70 cm, 67 cm; 50 cm, 50 cm, 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. F. Kleeberga,

73/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew, to jest trzech lip drobnolistnych o obwodach pni: 151 cm, 182 cm, 88 cm, klonu pospolitego o obwodzie pnia 73 cm oraz dwóch dębów szypułkowych o obwodach pni 184 cm i 103 cm, 94 cm, 40 cm (drzewo trzypniowe) z terenu pasa drogowego ul. Jeleniogórskiej ? działka nr 151/2,

74/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków, o obwodach pni 115 cm i 115 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej,

75/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni: 63,5 cm i 78 cm oraz dwóch modrzewi, o obwodach pni 90,5 cm i 80 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema,

76/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej, o obwodzie pnia 100 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jagodowej,

77/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów, rosnących na powierzchni 4 m2, oraz świerka, o obwodzie pnia 60 cm, z terenu nieruchomości przy ul. E. Orzeszkowej,

78/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 185 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jagodowej,

79/2016 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie tui z terenu nieruchomości przy ul. K.I.Gałczyńskiego,

80/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu, o obwodzie pnia 147 cm oraz trzech klonów, o obwodach pni 162 cm, 124 cm, 128 cm, z terenu nieruchomości przy ul. W. Reymonta,

81/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów śnieguliczki z terenu nieruchomości przy ul. M. Buczka,

82/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czternastu obumarłych buków, o obwodach pni: 77 cm, 120 cm, 200 cm, 117 cm, 113 cm, 104 cm, 97 cm, 146 cm, 112 cm, 172 cm, 150 cm, 138 cm, 138 cm, 150 cm, oraz obumarłego kasztanowca, o obwodzie pnia 150 cm, z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

83/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumierającego kasztanowca, o obwodzie pnia 147 cm, z pasa drogowego al. Wojska Polskiego,

84/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu, o obwodzie pnia 105 cm oraz topoli, o obwodzie pnia 250 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 4,

85/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wiązu, o obwodzie pnia 105 cm oraz topoli, o obwodzie pnia 250 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 4,

86/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew o obwodach pni 82 cm, 96 cm, 89 cm z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

87/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech świerków, o obwodach pni106 cm, 97 cm, 60 cm, 84 cm, z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?KROKUS?,

88/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzydziestu dwóch drzew z pasa drogowego ul. Dolne Młyny,

89/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie tui dwupniowej z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej 67,

90/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

91/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch jodeł kalifornijskich o obwodach 75 cm i 115 cm z terenu nieruchomości przy ul. Stokrotek,

92/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie topoli o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej

93/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 30 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

94/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 170 cm, lipy o obwodzie pnia 230 cm, tui o obwodzie pnia 170 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej,

95/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziewięciu drzew, to jest: klonu o obwodzie pnia 87 cm, wiązu o obwodzie pnia 71 cm, sosny o obwodzie pnia 227 cm, morwy o obwodzie pnia 109 cm, dwóch topoli osik o obwodach pni 82 cm i 84 cm, trzech świerków o obwodach pni: 51 cm, 66 cm i 57 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30,

96/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie piętnastu drzew, to jest: trzech lip o obwodach pni 170 cm , 80 cm i 88 cm, siedmiu jesionów o obwodach pni: 99 cm, 75 cm, 108 cm, 11 cm, 172 cm, 101 cm, 141 cm, czterech dębów o obwodach pni: 191 cm, 166 cm, 199 cm, 152 cm oraz brzozy o obwodzie pnia 107 cm z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej,

97/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 80 cm, 30 cm, 40 cm z terenu nieruchomości przy ul. Tulipanowej,

98/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 30 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

99/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości przy ul. M. Buczka,

100/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziewięciu drzew, to jest klonu o obwodzie pnia 87 cm, wiązu o obwodzie pnia 71 cm, sosny o obwodzie pnia 227 cm, morwy o obwodzie pnia 109 cm, dwóch osik o obwodach pni 82 cm i 84 cm oraz trzech świerków o obwodach pni: 51 cm, 66 cm, 57 cm z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30,

101/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu obumarłych drzew, to jest dwóch świerków o obwodach pni 33 cm i 33 cm oraz czterech jarząbów pospolitych o obwodach pni: 51 cm, 38 cm, 46 cm, 21 cm, czteropniowego jarząba pospolitego o obwodach pni: 55 cm, 38 cm, 25 cm, 26 cm i dwupniowego jarząba pospolitego o obwodach pni 36 cm, 80 cm, z nieruchomości przy ul. S. Starzyńskiego i B. Kosiby,

102/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej o obwodach pni 88 cm i 70 cm z terenu Jednostki Wojskowej 1145,

103/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 110 cm, klonu dwupniowego o obwodach pni 110 cm i 110 cm oraz robinii akacjowej o obwodzie pnia 190 cm z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

104/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 95 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kasztanowej,

105/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu drzew, to jest: dębu dwupniowego, o obwodzie pni 130 cm i 150 cm, dwóch dębów, o obwodach pni 180 cm, 160 cm, dwóch klonów dwupniowych, o obwodach pni 550 cm i 55 cm, 140 cm i 60 cm, dwóch klonów, o obwodach pni 80 cm, 40 cm oraz brzozy, o obwodzie pnia 50 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Cz. Miłosza,

106/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

107/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie: dębu, o obwodzie pnia 180 cm, sosny, o obwodzie pnia 144 cm, dębu, o obwodzie pnia 160 cm, klonu dwupniowego, o obwodach pni 55 cm i 55 cm, klonu o obwodzie pnia 40 cm, brzozy, o obwodzie pnia 50 cm, jesionu dwupniowego, o obwodach pni 140 cm i 60 cm oraz dębu dwupniowego o obwodach pni 130 cm i 1580 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Cz. Miłosza,

108/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czternastu obumarłych buków, o obwodach pni: 77 cm, 120 cm, 200 cm, 117 cm, 113 cm, 104 cm, 97 cm, 146 cm, 112 cm, 172 cm, 150 cm, 138 cm, 138 cm, 150 cm, oraz obumarłego kasztanowca, o obwodzie pnia 150 cm, z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

109/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie topoli o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego,

110/2016 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew o obwodach pni 82 cm, 96 cm, 89 cm z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

111/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii oraz tui z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

112/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch jodeł kalifornijskich o obwodach 75 cm i 115 cm z terenu nieruchomości przy ul. Stokrotek

113/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie tui dwupniowej z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej 67,

114/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch klonów, o obwodach pni 240 cm i 290 cm z terenu nieruchomości przy ul. Piastów,

115/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Leśnej,

116/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 250 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Jagiellonów,

117/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew, to jest: brzozy, o obwodzie pnia 100 cm i dwóch modrzewi, o obwodach pni 106 cm i 55 cm, z terenu działki nr 117 przy ul. Modłowej

118/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziewięciu drzew, to jest klonu o obwodzie pnia 87 cm, wiązu o obwodzie pnia 71 cm, sosny o obwodzie pnia 227 cm, morwy o obwodzie pnia 109 cm, dwóch osik o obwodach pni 82 cm i 84 cm oraz trzech świerków o obwodach pni: 51 cm, 66 cm, 57 cm z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30,

119/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej o obwodach pni 88 cm i 70 cm z terenu Jednostki Wojskowej 1145,

120/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie piętnastu drzew, to jest: trzech lip o obwodach pni 170 cm , 80 cm i 88 cm, siedmiu jesionów o obwodach pni: 99 cm, 75 cm, 108 cm, 11 cm, 172 cm, 101 cm, 141 cm, czterech dębów o obwodach pni: 191 cm, 166 cm, 199 cm, 152 cm oraz brzozy o obwodzie pnia 107 cm z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej

121/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków o obwodach pni: 80 cm, 30 cm, 40 cm z terenu nieruchomości przy ul. Tulipanowej

122/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 170 cm, lipy o obwodzie pnia 230 cm, tui o obwodzie pnia 170 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej,

123/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie olszy czarnej, o obwodzie pnia 184 cm z terenu działki nr 189 przy ul. Leśnej,

124/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 95 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kasztanowej,

125/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu obumarłych drzew, to jest dwóch świerków o obwodach pni 33 cm i 33 cm oraz czterech jarząbów pospolitych o obwodach pni: 51 cm, 38 cm, 46 cm, 21 cm, czteropniowego jarząba pospolitego o obwodach pni: 55 cm, 38 cm, 25 cm, 26 cm i dwupniowego jarząba pospolitego o obwodach pni 36 cm, 80 cm, z nieruchomości przy ul. S. Starzyńskiego i B. Kosiby

126/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch obumarłych wiązów, o obwodach pni 110 cm i 190 cm oraz obumarłego wiązu dwupniowego o obwodach pni 110 cm i 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

127/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech olch, o obwodach pni: 135,0 cm, 115 cm, 126 cm, wierzby, o obwodzie pnia 225 cm oraz brzozy, o obwodzie pnia 126 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej,

128/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie akacji żółtej oraz tui z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

129/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Lipowej,

130/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sumaka octowca z terenu nieruchomości przy ul. Łąkowej,

131/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie olszy czarnej, o obwodzie pnia 184 cm z terenu działki nr 189 przy ul. Leśnej,

132/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czternastu drzew z działki budowlanej przy ul. majora Hubala,

133/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumierającego kasztanowca, o obwodzie pnia 147 cm, z pasa drogowego al. Wojska Polskiego,

134/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 100 cm i dwóch modrzewi, o obwodach pni 106 cm i 55 cm, z terenu działki nr 117 przy ul. Modłowej,

135/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu siedmiu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Majora Hubala,

136/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków, o obwodach pni 90 cm i 110 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Willowej

137/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech brzóz, o obwodach pni: 70 cm, 80 cm, 73 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej,

138/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Leśnej,

139/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 73 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

140/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 267 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Jagiellonów,

141/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sumaka octowca z terenu nieruchomości przy ul. Łąkowej,

142/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu młodych drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,

143/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 74,5 cm, wierzby dwupniowej, o obwodach pni 47 cm i 36 cm, świerka, o obwodzie pnia 73 cm, z terenu nieruchomości przy ul. G. Narutowicza,

144/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch lip, o obwodach pni 162 cm i 166 cm, z pasa drogowego ul. Lubańskiej,

145/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech olch, o obwodach pni: 135,0 cm, 115 cm, 126 cm, wierzby, o obwodzie pnia 225 cm oraz brzozy, o obwodzie pnia 126 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej,

146/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu młodych drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,

147/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czternastu drzew z działki budowlanej przy ul. Majora Hubala,

148/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu siedmiu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Majora Hubala,

149/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch dębów, o obwodach pni 177 cm i 103 cm z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 297 (ul. Jeleniogórska),

150/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch dębów, o obwodach pni: 160 cm i 180 cm, z terenu nieruchomości przy ul. B. Kosiby,

151/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew, to jest trzech lip drobnolistnych o obwodach pni: 151 cm, 182 cm, 88 cm, klonu pospolitego o obwodzie pnia 73 cm oraz dwóch dębów szypułkowych o obwodach pni 184 cm i 103 cm, 94 cm, 40 cm (drzewo trzypniowe) z terenu pasa drogowego ul. Jeleniogórskiej,

152/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czternastu lip o obwodach pni: 150 cm, 150 cm, 130 cm, 120 cm, 260 cm, 480 cm, 320 cm, 330 cm, 340 cm, 210 cm i 160 cm (drzewo dwupniowe), 290 cm, 360 cm, 280 cm, 380 cm, z terenu pasa drogowego ul. Jeleniogórskiej,

153/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz, o obwodach pni: 65 cm, 80 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Bukowej,

154/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków, o obwodach pni 90 cm i 110 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Willowej,

155/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 73 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

156/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedemdziesięciu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej,

157/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch brzóz, o obwodach pni: 80 cm, 73 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej,

158/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 53 cm, 51 cm, 46 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

159/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 69 cm, 77 cm, 56 cm i jałowca, o obwodzie pnia 40 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

160/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 74,5 cm, wierzby dwupniowej, o obwodach pni 47 cm i 36 cm, świerka, o obwodzie pnia 73 cm, z terenu nieruchomości przy ul. G. Narutowicza,

161/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch brzóz, o obwodach pni: 65 cm, 80 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Bukowej,

162/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie modrzewia, o obwodzie pnia 58 cm, tui, o obwodzie pnia 38 cm oraz śliwy, o obwodzie pnia 34 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Starzyńskiego 1 – 17,

163/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 300 cm oraz świerka, o obwodzie pnia 180 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Kwiatowej,

164/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz, o obwodach pni 100 cm i 125 cm z terenu nieruchomości przy ul. B. Kubika,

165/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 69 cm, 77 cm, 56 cm i jałowca, o obwodzie pnia 40 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

166/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby trzypniowej, o obwodach pni 95 cm, 86 cm i 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. Z. Herberta,

167/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 53 cm, 51 cm, 46 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

168/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedemdziesięciu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej,

169/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 300 cm oraz świerka, o obwodzie pnia 180 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Kwiatowej,

170/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby trzypniowej, o obwodach pni 95 cm, 86 cm i 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. Z. Herberta,

171/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie modrzewia, o obwodzie pnia 58 cm, tui, o obwodzie pnia 38 cm oraz śliwy, o obwodzie pnia 34 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Starzyńskiego 1 – 17,

172/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 94 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Bukowej,

173/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 94 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Bukowej,

174/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 180 cm, z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 11,

175/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie żywopłotu z tui z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego,

176/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 74 cm, z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

177/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 180 cm, z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 11,

178/2016 Postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie żywopłotu z tui z terenu nieruchomości przy ul. I. Kraszewskiego,

179/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch lip, o obwodach pni 162 cm i 166 cm, z pasa drogowego ul. Lubańskiej,

180/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jodły koreańskiej z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

181/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 148 cm, lipy dwupniowej o obwodach pni 78 cm i 78 cm oraz krzewów rosnących na powierzchni 3 m2, z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

182/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu czerwonego o obwodzie pnia 59 cm oraz brzozy o obwodzie pnia 55 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,

183/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu drzew, to jest orzecha o obwodach pni: 17,5 cm, 21,0 cm, 21,5 cm, 20,0 cm, 13,5 cm, 17,0 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny,

184/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 74 cm, z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

185/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

186/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 265 z pasa drogowego ul. Sądowej,

187/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie orzecha o obwodach pni: 17,5 cm, 21,0 cm, 21,5 cm, 20,0 cm, 13,5 cm, 17,0 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny,

188/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu czerwonego o obwodzie pnia 59 cm oraz brzozy o obwodzie pnia 55 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,

189/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 148 cm, lipy dwupniowej o obwodach pni 78 cm i 78 cm oraz krzewów rosnących na powierzchni 3 m2, z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica

190/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 54 cm, z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

191/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu jeden drzew z terenu działki budowlanej przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów,

192/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch modrzewi, o obwodach pni 107 cm i 107 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Widok,

193/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch lip o obwodach pni 140 cm i 135 cm z pasa drogowego ul. Dolne Młyny.

194/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie cyprysika, o obwodzie pnia 54 cm, z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

195/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej,

196/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch modrzewi, o obwodach pni 107 cm i 107 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Widok,

197/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów oraz dwudziestu jeden drzew z terenu działki budowlanej przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów,

198/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 19 drzew z działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

199/2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 14 drzew z działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

200/2016 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzydziestu jeden drzew oraz krzewów rosnących na powierzchni 90 m2, z terenu nieruchomości położonej w Bolesławcu pomiędzy ulicami Wesołą, Dolne Młyny i Targową,

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2016-01-04)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2016-01-21 08:48:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2016-12-30 08:59:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki