KU-SO 58 Zgłoszenie świadczenia usług hotelarskich

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 58

Wersja z dnia 01.06 .2017 r.

Zgłoszenie świadczenia usług hotelarskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  Druk zgłoszenia można otrzymać:

  • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter, tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
  • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90; na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

Zgłoszenie wolne  jest od opłaty.

Zaświadczenie – opłata skarbowa 17 zł.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia.

 Zaświadczenie wydawane na wniosek w terminie 7 dni.    

           Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

  1. Tryb odwoławczy nie przysługuje.
  2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
  3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

Procedura nie dotyczy obiektów hotelarskich, tj.: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk, schronisk młodzieżowych, pól biwakowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 ze zm.).
  2. Art.217 §2 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. , poz. 23 ze zm.)

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 12:30:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2020-09-18 09:56:41)