Wyłożenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

18 czerwca - 20 lipca 2021 rok

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Góralska - S. Staszica w Bolesławcu 

POBIERZ (TEKSTRYSUNEK, PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

2) dla terenu zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Bolesławcu

POBIERZ (TEKSTRYSUNEKPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

3) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Skalna - Zabobrze w Bolesławcu

POBIERZ (TEKSTRYSUNEKPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu

POBIERZ (TEKSTPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

Wytworzył:
Piotr Roman
(2021-05-25)
Udostępnił:
Monika Moskiewicz
(2021-06-18 08:22:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Moskiewicz
(2021-06-18 08:27:46)