Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 30.04.2015 r.