Kierownictwo Urzędu - Sekretarz Miasta

 

Sekretarz Miasta

Jerzy Zieliński

Rynek 41, p. 102

tel. + 48 75 64 56 406, fax + 48 75 64 56 402

j.zielinski@um.boleslawiec.pl 

 


Kompetencje:

Do zadań Sekretarza Miasta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: opracowywanie projektów zmian Regulaminu Urzędu Miasta, opracowywanie projektów podziału wydziałów i referatów na stanowiska pracy, nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, przedkładanie Prezydentowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń organów Miasta, koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Prezydenta Miasta.


 Oświadczenia majątkowe

Wytworzył:
Maciej Małkowski
(2006-12-21)
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-12-21 14:41:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-07 12:23:07)