KU-SO 22 Udostępnianie danych z Centralnego Rejestru Wyborców

/public/get_file.php?id=234623KU-SO 22  Udostępnianie danych z Centralnego Rejestru Wyborców

KU-SO 22 Wersja z dnia 16.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk  można otrzymać w:

  •  Biurze Obsługi Interesanta – Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
  •  Wydziale Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec - II piętro)
  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec - II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 

Wyborca może wnieść do Prezydenta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujeto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.

VI. UWAGI:

  1. Osobie, której dane sa przetwarzane w CRW umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych gromadzonych w tym rejestrze.
  2. Udostępnianie CRW polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego wniosek dotyczy i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.
  3. Sposoby wgladu w dane:
  • automatyczna usługa udostępniona przez ministra właściwego ds. informatyzacji,
  • informacja o danych,
  • informacja o ujeciu w spisie.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,

2) Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzorów i sposobu ewidencjonowanai zaświadczeń o prawie głosowania.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-16)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 12:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 12:03:47)