Rzecznik Prasowy Miasta - Agnieszka Gergont

Agnieszka Gergont

Rynek 41, p. 204/205

tel. +48 75 645 64 49, fax +48 75 645 64 02

e-mail: a.gergont@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Do zadań Rzecznika Prasowego Miasta należy w szczególności: informowanie prasy o działalności, programach i wynikach pracy gminy miejskiej oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponuje Miasto, a także podległe mu jednostki organizacyjne, przedstawianie stanowisk, interpretowanie i komentowanie w granicach udzielonego upoważnienia polityki organów gminy miejskiej, w tym składanie oświadczeń, analizowanie publikacji na temat Miasta, podejmowanie działań mających na celu należyte wykorzystanie publikacji prasowych i innych w pracy Urzędu i organów Miasta oraz zapewnianie udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, prowadzenie dokumentacji związanej z krytyką prasową, udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Miasta w działalności prasowoinformacyjnej, przedstawianie ważniejszych publikacji oraz zbiorczych analiz publikacji krytycznych Prezydentowi i Przewodniczącemu Rady, organizowanie konferencji prasowych i ich prowadzenie, ułatwianie dziennikarzom kontaktów z kierownictwem Rady i Urzędu, redagowanie biuletynów informacyjnych, w tym w postaci internetowej, wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe.

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2017-12-05)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2017-12-05 10:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-10 11:07:39)