Wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego

Wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-03-15)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2018-02-15 12:57:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2021-03-23 16:05:04)