Karty informacyjne

01/2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Budowa Tymczasowej oraz Docelowej Stacji Zgazowania Azotu”, na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 105/5 obręb – 4 miasta Bolesławiec; położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 5.

02/2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Rozbudowa pojemności magazynowej na dodatki uszlachetniające w TP Bolesławiec Projekt Delta III”, na terenach nieruchomości oznaczonych jako działki nr 85; 86/2; 87/1; 84/1; 86/1; 86/3; 99; 100/3; 87/5; obręb – 0004 miasta Bolesławiec, położonych w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki

03/2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji termicznego kondycjonowania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu”, na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28; obręb – 0001 miasta Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Granicznej 48

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Graczyk
Udostępnił:
Fecyk Justyna
(2019-03-29 13:44:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2019-04-04 15:11:04)