Karty informacyjne

01/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew z rodzaju świerk, z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Tulipan” w Bolesławcu, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Śluzowej, działka nr 64/1 obręb 8 miasta Bolesławiec

02/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew z terenu nieruchomości ROD „Tulipan” przy ul. Śluzowej w Bolesławcu

03/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z rodzaju jesion z terenu nieruchomości przy ul. Cieszkowskiego 13B w Bolesławcu

04/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew z gatunku głóg dwuszyjkowy z terenu nieruchomości przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3 w  Bolesławcu

05/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 192 cm, zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Żeromskiego 4a w Bolesławcu 

06/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu czterech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu

07/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Chrobrego nr 3 w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 2/2 obręb 10 miasta Bolesławiec

08/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego 4a w Bolesławcu, działka nr 276 obręb 12 miasta Bolesławiec

09/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości ul. Cieszkowskiego nr 13B, działka ewidencyjna nr 337/5 obręb 3 miasta Bolesławiec

10/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu sześciu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 469 obręb 8 miasta Bolesławiec

11/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech sztuk drzew z rodzaju lipa z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 52 w Bolesławcu.

12/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Mostowej w Bolesławcu, działka nr 192/4 obręb 3 miasta Bolesławiec

13/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterdziestu czterech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Orlej w Bolesławcu, działki ewidencyjne nr 134/6 i 134/7 obręb 8 miasta Bolesławiec,

14/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jodłowej w Bolesławcu, działka nr 522/64 obręb 7 miasta Bolesławiec

15/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy chrobrego 29 w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 70/7 obręb 10 miasta Bolesławiec

16/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Plac Pokoju nr 1-2-3 w Bolesławcu, działka nr 63/7 obręb 13 miasta Bolesławiec

17/2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzydziestu dziewięciu sztuk drzew, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 46, obręb 11 miasta Bolesławiec, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2273D przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu

18/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Chrobrego 1 w Bolesławcu, działka nr 127/2 obręb 4 miasta Bolesławiec

19/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzynastu sztuk drzew z pasa drogowego ul. Jeleniogórskiej, droga powiatowa nr 297, działki ewidencyjnej nr 151/2 oraz 182 obręb 11 miasta Bolesławiec

20/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z rodzaju sosna, z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Tulipan” w Bolesławcu, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Śluzowej, działka nr 64/1 obręb 8 miasta Bolesławiec

21/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia nr 52 w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 226/6 obręb 14 miasta Bolesławiec

22/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzydziestu pięciu sztuk drzew, z terenu nieruchomości przy ulicy Orlej w Bolesławcu, działki ewidencyjne nr 134/6 i 134/7 obręb 8 miasta Bolesławiec

23/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Spacerowej w Bolesławcu, działka nr 522/6 obręb 7 miasta Bolesławiec

24/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. B. Chrobrego nr 29 w Bolesławcu, działka nr  70/7 obręb 10 miasta Bolesławiec.

25/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1, obręb 12 miasta Bolesławiec, pas drogowy drogi powiatowej nr 2307D przy ul. Wojska Polskiego w Bolesławcu

26/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego nr 1 w Bolesławcu, działka nr 127/2 obręb 4 miasta Bolesławiec

27/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu nieruchomości przy Placu Pokoju nr 1-3 w Bolesławcu, działka nr 63/7 obręb 13 miasta Bolesławiec

28/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku modrzew europejski, z terenu ROD „Tulipan” w Bolesławcu, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Śluzowej, działka nr 64/1 obręb 8 miasta Bolesławiec

29/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 109/3, obręb 4 miasta Bolesławiec, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2272D przy ul. Modłowej w Bolesławcu

30/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z rodzaju sosna zwyczajna,
z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Tulipan” w Bolesławcu, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Śluzowej, działka nr 64/1 obręb 8 miasta Bolesławiec

31/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwudziestu ośmiu sztuk drzew, rosnących na terenie działek ewidencyjnych nr 555 i 64/13 obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Modłowej 8 w Bolesławcu

32/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew z terenu Kompleksu wojskowego nr 3015 i 3008 przy ul. Wojska Polskiego nr 54, działka ewidencyjna nr 299/73 obręb 12 miasta Bolesławiec oraz siedmiu sztuk drzew z terenu Kompleksu wojskowego nr 3014 przy ul. Jeleniogórskiej, działka ewidencyjna nr 2 obręb 15 miasta Bolesławiec

33/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z terenu nieruchomości przy ul. Nadrzecznej w Bolesławcu

34/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości ROD „Tulipan”  przy ul. Śluzowej w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 64/1 obręb 8 miasta Bolesławiec

35/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z terenu nieruchomości przy ul. Nadrzecznej w Bolesławcu

36/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z rodzaju świerk z terenu nieruchomości przy ul. Lubaskiej  w Bolesławcu

37/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie ośmiu sztuk drzew z terenu działek nr: 1 obręb 8 miasta Bolesławiec, nr 131/2 obręb 3 miasta Bolesławiec oraz nr 542 i 511 obręb 7 miasta Bolesławiec

38/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu sztuk drzew, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2273D przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu, działka nr 1 obręb 11 miasta Bolesławiec

39/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy z terenu nieruchomości przy ul. Nadrzecznej w Bolesławcu, działka nr 192/4 obręb 3 miasta Bolesławiec

40/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwudziestu czterech sztuk drzew z terenu działki nr 22/2 obręb 5 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze 178 w Bolesławcu

41/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew z terenu Kompleksu wojskowego nr 3015 i 3008 przy ul. Wojska Polskiego nr 54, działka ewidencyjna nr 299/73 obręb 12 miasta Bolesławiec

42/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew przy ul. Konradowskiej w Bolesławcu

43/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa  z terenu działki nr 105/5 obręb 4 miasta Bolesławiec przy ul. Modłowej nr 5 w Bolesławcu

44/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2273D przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu, działka nr 46 obręb 11 miasta Bolesławiec

45/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu działki nr 534/2 obręb 13 miasta Bolesławiec przy ul. Starzyńskiego  w Bolesławcu

46/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 129 obręb 11 miasta Bolesławiec przy ul. Westerplatte nr 1 w Bolesławcu

47/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 34 obręb 12 miasta Bolesławiec przy ul. Emilii Plater  nr 4 w Bolesławcu

48/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów oraz szesnastu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, działki ewidencyjne nr 46/4 i 46/5 obręb 12 miasta Bolesławiec

49/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu ośmiu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej nr 8 w Bolesławcu, działki ewidencyjne nr 555, 64/13 i 553 obręb 4 miasta Bolesławiec

50/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Nadrzecznej w Bolesławcu

51/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów oraz szesnastu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, działki ewidencyjne nr 46/4 i 46/5 obręb 12 miasta Bolesławiec

52/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1, obręb 12 miasta Bolesławiec, pas drogowy drogi powiatowej nr 2307D przy ul. Wojska Polskiego w Bolesławcu

53/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 109/3, obręb 4 miasta Bolesławiec, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2272D przy ul. Modłowej w Bolesławcu

54/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 105/5 obręb 4 miasta Bolesławiec przy ul. Modłowej nr 5 w Bolesławcu

55/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z gatunku czeremcha amerykańska, z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 534/2 obręb 13 miasta Bolesławiec

56/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, działka ewidencyjne nr 46/4, obręb 12 miasta Bolesławiec

57/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 2310D przy ul. Zwycięstwa  w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 49, obręb 12 miasta Bolesławiec

58/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew z terenu działki nr 294/8 obręb 12 miasta Bolesławiec przy ul. Korfantego 1  w Bolesławcu

59/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki nr 302/2 obręb 14 miasta Bolesławiec, przy ul. Tysiąclecia w Bolesławcu

60/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sześciu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, działka ewidencyjne nr 46/4, obręb 12 miasta Bolesławiec

61/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu sztuk drzew z terenu działek nr: 8/2 obręb 8 miasta Bolesławiec, nr 131/2 obręb 3 miasta Bolesławiec oraz nr 542 i 511 obręb 7 miasta Bolesławiec

62/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, działka ewidencyjne nr 46/5, obręb 12 miasta Bolesławiec

63/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, działka ewidencyjne nr 46/5, obręb 12 miasta Bolesławiec

64/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  jednego drzew z terenu działki nr 1219 obręb 7 miasta Bolesławiec przy ul. Pogodnej  w Bolesławcu

65/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 132 obręb 11 miasta Bolesławiec przy ul. Willowej nr 17  w Bolesławcu

66/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 350,  ulica Widok w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 89 obręb 7 miasta Bolesławiec

67/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci pięciu sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia w Bolesławcu, działka nr 302/2 obręb 14 miasta Bolesławiec

68/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 94d,  ulica Fieldorfa „Nila” w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 104 obręb 6 miasta Bolesławiec.

69/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Willowej nr 21 w Bolesławcu, działka nr  146 obręb 11 miasta Bolesławiec

70/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia  nr 30 w Bolesławcu, działka nr 27/38 obręb 14 miasta Bolesławiec

71/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu działki nr 450/1 obręb 11 miasta Bolesławiec przy ul. Chrobrego 11  w Bolesławcu

72/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Ślusarskiej 1c w Bolesławcu, działka nr 3/24 obręb 12 miasta Bolesławiec

73/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia nr 18  w Bolesławcu, działka nr 8/11 obręb 14 miasta Bolesławiec

74/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 1219 obręb 7 miasta Bolesławiec przy ul. Pogodnej  w Bolesławcu

75/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia w Bolesławcu, działka nr 302/2 obręb 14 miasta Bolesławiec

76/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia  nr 30 w Bolesławcu, działka nr 27/38 obręb 14 miasta Bolesławiec

77/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 2310D przy ul. Zwycięstwa  w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 49 obręb 12 miasta Bolesławiec

78/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew z terenu działki nr 294/8 obręb 12 miasta Bolesławiec przy ul. Korfantego nr 1  w Bolesławcu

79/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu działki nr 438/2 obręb 10 miasta Bolesławiec przy ul. Polnej w Bolesławcu

80/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 35 obręb 10 miasta Bolesławiec przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu

81/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 541 obręb 9 miasta Bolesławiec przy ul. Kubika nr 16 w Bolesławcu

82/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu działki nr 219/52 obręb 9 miasta Bolesławiec przy ul. Grunwaldzkiej nr 7a  w Bolesławcu

83/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie ośmiu sztuk drzew z terenu działki nr 554 obręb 4 miasta Bolesławiec przy ul. Modłowej 8  w Bolesławcu

84/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew z gatunku wierzba krucha z terenu działki nr 166 obręb 3 miasta Bolesławiec

85/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzewa z terenu nieruchomości  przy ul. Różanej 2ab w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 1197 obręb 7 miasta Bolesławiec

86/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego 1-17 w Bolesławcu, działka nr 111/1 obręb 13 miasta Bolesławiec

87/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego 30-42 w Bolesławcu, działka nr 534/1 obręb 13 miasta Bolesławiec

88/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 428/5 obręb 8 miasta Bolesławiec przy ul. Gdańskiej 37a  w Bolesławcu

89/2020 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 132 obręb 11 miasta Bolesławiec przy ul. Willowej nr 17  w Bolesławcu

90/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 146 obręb 11 miasta Bolesławiec przy ul. Willowej nr 21  w Bolesławcu

91/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu działki nr 450/1 obręb 11 miasta Bolesławiec przy ul. Chrobrego 11  w Bolesławcu

92/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Ślusarskiej 1c w Bolesławcu, działka nr 3/24 obręb 12 miasta Bolesławiec

93/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia nr 18  w Bolesławcu, działka nr 8/11 obręb 14 miasta Bolesławiec

94/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na  usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 35 obręb 10 miasta Bolesławiec przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu

95/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew z terenu działki nr 294/8 obręb 12 miasta Bolesławiec przy ul. Korfantego nr 1  w Bolesławcu

96/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu działki nr 440/2 obręb 10 miasta Bolesławiec przy ul. Wańkowicza nr 11-17 oraz nr 19-25 w Bolesławcu

97/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Polnej w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 438/2 obręb 10 miasta Bolesławiec

98/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu działki nr 226/25 obręb 14 miasta Bolesławiec przy al. Tysiąclecia nr 56 w Bolesławcu

99/2020  Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ośmiu sztuk drzew z terenu działki nr 554 obręb 4 miasta Bolesławiec przy ul. Modłowej 8  w Bolesławcu

100/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew z gatunku wierzba krucha z terenu działki nr 166 obręb 3 miasta Bolesławiec

101/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 350,  ulica Widok w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 89 obręb 7 miasta Bolesławiec

102/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 94d,  ulica Fieldorfa „Nila” w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 104 obręb 6 miasta Bolesławiec

103/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 541 obręb 9 miasta Bolesławiec przy ul. Kubika nr 16 w Bolesławcu

104/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 428/5 obręb 8 miasta Bolesławiec przy ul. Gdańskiej 37a  w Bolesławcu

105/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu działki nr 440/2 obręb 10 miasta Bolesławiec przy ul. Wańkowicza nr 11-17 oraz nr 19-25 w Bolesławcu

106/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Polnej w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 438/2 obręb 10 miasta Bolesławiec

107/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku modrzew europejski rosnącego na granicy działek nr 1197 i 163/2 obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Różanej i Fieldorfa Nilla w Bolesławcu

108/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku jarząb pospolity z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego 30-42 w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 534/1 obręb 13 miasta Bolesławiec,

109/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Tysiąclecia nr 56 w Bolesławcu, działka nr 226/25 obręb 14 miasta Bolesławiec,

110/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu działki nr 226/25 obręb 14 miasta Bolesławiec przy al. Tysiąclecia nr 54 w Bolesławcu oraz jednego drzewa rosnącego na granicy działek nr 226/25 i 226/26 obręb 14 miasta Bolesławiec przy al. Tysiąclecia nr 56 i 54 w Bolesławcu

111/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa oraz 30 m2 krzewów, z terenu działki nr 121/28 obręb 10 miasta Bolesławiec przy ul. Jana Pawła II nr 26AB

112/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie stu osiemdziesięciu dwóch sztuk drzew, z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej nr 4 w Bolesławcu, działki ewidencyjne nr 46/4 i 46/5 obręb 12 miasta Bolesławiec

113/2020 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie stu dwudziestu czterech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, działki ewidencyjne nr 46/4 i 46/5 obręb 12 miasta Bolesławiec

 

 

Wytworzył:
Justyna Fecyk
Udostępnił:
Fecyk Justyna
(2020-01-22 10:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2021-01-25 15:58:59)