Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

"Usuwanie wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec w 2024 roku"

Gmina Miejska Bolesławiec, zamierza w 2024 roku ubiegać się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest, z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Miasta Bolesławiec.

W związku z powyższym, i przypadku uzyskania zewnętrznych środków, Miasto Bolesławiec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego na własny koszt, usunie wyroby azbestowe lub zawierające azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie miasta. Ze środków tych nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel, użytkownik nieruchomości pokrywa we własnym zakresie. Usuwaniem azbestu z nieruchomości, jego transportem i utylizacją będzie zajmować się firma wyłoniona w drodze zbierania ofert, na koszt miasta.

Zwracam się do zainteresowanych Mieszkańców Bolesławca, aby złożyli „Wniosek  uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec”, w terminie do 29 lutego 2024 r. (w formie pisemnej, Biuro Obsługi Interesanta, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec w Urzędzie Miasta Bolesławiec lub w formie elektronicznej na adres: azbest@um.boleslawiec.pl do godz. 23.59.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 75 645 65 04.

Powyższy wniosek będzie kwalifikował Państwa nieruchomość do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Wniosek, w formie papierowej można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec; w Biurze Obsługi Interesanta (Rynek 41 – Ratusz), lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/ – zakładka „ochrona środowiska”.

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest Miasta Bolesławiec”.


Akcja AZBEST 2024!

WNIOSEK   (.doc)

WNIOSEK   (.pdf)

 


 Zadanie finansowane z:

                                                    

           http://wfosigw.wroclaw.pl/                                             https://bolesławiec.pl/miasto/                                    


Zarządzenie Nr 192/2020 z dnia 26.06.2020 r.  w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec


 

 

Wytworzył:
Piotr Roman
(2024-01-15)
Udostępnił:
Rychert Małgorzata
(2020-02-21 14:34:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Rychert Małgorzata
(2024-01-18 11:04:00)