Program Czyste Powietrze

                 


Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.


Progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania dofinansowania:
-
Część 1) Programu do 135 000 zł, 
-
Część 2) Programu do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- Część 3) Programu do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

"Zaświadczenia o dochodach" o podwyższony poziom dofinansowania (Część 2 i Część 3), na potrzeby Programu, wydaje MOPS w Bolesławcu - Centrum Świadczeń Rodzinnych (Pl. Piłsudskiego 1 - biurowiec, parter) link do strony MOPS http://www.mops.boleslawiec.pl/program-czyste-powietrze


DOKUMENTY:

Aktualna dokumentacja dostępna jest na portalu beneficjenta -  Portal Beneficjenta - Wrocław (fos.wroc.pl)

Dodatkowe informacje - w tym aktualne ulotki i broszury - dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

plakat punkt

kwestionariusz


W Urzędzie Miasta Bolesławiec, podstawowych informacji na temat Programu „Czyste Powietrze”, można uzyskać wyłącznie z określone dni, tj.:

  • wtorki od 10:00 do 15:00 *),
  • czwartki od 10:00 do 15:00 *)

*) Terminy te mogą ulec zmianie, z uwagi na inne obowiązki służbowe pracownika zajmującego się Programem. Wówczas możliwe jest ustalenie indywidulanego terminu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej.

Zapytania odnośnie Programu, można również kierować za pośrednictwem skrzynki elektronicznej: komunalne@um.boleslawiec.pl lub dzwoniąc (w wyżej wyznaczonych terminach), pod nr tel.:  75/ 645 65 04.

W Urzędzie Miasta Bolesławiec, sprawy z Programem Czyste Powietrze, załatwiane są wyłącznie z Mieszkańcami miasta Bolesławiec. Każda Gmina może zawrzeć swoje Porozumienie z WFOŚiGW we Wrocławiu.


Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania.

Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją Programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/  lub powyżej w dokumentach.

 


Uwaga:

Program Czyste Powietrze jest skierowany wyłącznie do budynków jednorodzinnych.

 


 

 

 

 

Wytworzył:
NFOŚiGW / WFOŚiGW
Udostępnił:
Rychert Małgorzata
(2020-09-23 10:44:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Rychert Małgorzata
(2024-05-15 11:47:08)