Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XXXIX sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XXXIX sesji - 26 stycznia 2022 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XXXIX/419/2022 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków pdf
XXXIX/420/2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2022 r. pdf
XXXIX/421/2022

w sprawie przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu na terenie Miasta Bolesławiec"

zmieniono uchwałą nr XL/429/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r.

pdf
XXXIX/422/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/280/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Dziennego Domu „Senior+” w Bolesławcu pdf
XXXIX/423/2022 zmieniająca Uchwałę Nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: Nr XXXI/329/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., Nr X/119/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr XIX/207/2020 z dnia 20 maja 2020 r., Nr XXIX/345/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. pdf
XXXIX/424/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2022 pdf
XXXIX/425/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 pdf
XXXIX/426/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXXIX/427/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-01-27)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-01-27 12:03:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-03-31 12:46:01)