Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XL sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XL sesji - 30 marca 2022 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XL/428/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu pdf
XL/429/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/421/2022 Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu na terenie Miasta Bolesławiec" pdf
XL/430/2022 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej pdf
XL/431/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych pdf
XL/432/2022 w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025" pdf
XL/433/2022 projekt wycofany z porządku obrad pdf
XL/434/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Dziennego Domu "Senior+" w Bolesławcu zmienioną uchwałą nr XXXIX/422/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 roku pdf
XL/435/2022 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu pdf
XL/436/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu osłonowego pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 pdf
XL/437/2022

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy

zmieniono uchwałą nr XLI/448/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r.

utraciło moc uchwałą nr L/536/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r.

pdf
XL/438/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XL/439/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
XL/440/2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-03-31)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-03-31 12:42:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-03-06 08:02:08)