Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLII sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XLII sesji - 29 czerwca 2022 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLII/460/2022 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec wotum zaufania pdf
XLII/461/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok pdf
XLII/462/2022 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok pdf
XLII/463/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu pdf
XLII/464/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLII/465/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
XLII/466/2022 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
XLII/467/2022 w sprawie przekazania skargi według właściwości pdf
XLII/468/2022 w sprawie przekazania skargi według właściwości pdf
XLII/469/2022 w sprawie skargi na działanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
XLII/470/2022 w sprawie przekazania skargi według właściwości pdf
XLII/471/2022 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.3.2022.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLII/471/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. pdf

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-07-04)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-07-04 14:23:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutyna Dariusz
(2022-07-21 10:01:18)