Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLIV sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XLIV sesji - 28 września 2022 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLIV/478/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Mostowej w Bolesławcu pdf
XLIV/479/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu pdf
XLIV/480/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia - Stokrotek - Skowronkowa w Bolesławcu pdf
XLIV/481/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Sosnowa - Wrzosowa w Bolesławcu pdf
XLIV/482/2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu pdf
XLIV/483/2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu pdf
XLIV/484/2022 w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz warunków i sposobu ich przyznawania pdf
XLIV/485/2022

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

utraciła moc uchwałą nr XLVII/498/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. 

pdf
XLIV/486/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku pdf
XLIV/487/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLIV/488/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-09-29)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-09-29 14:50:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-12-01 12:55:38)