Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLV sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XLV sesji - 26 października 2022 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLV/489/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLV/490/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLV/491/2022 zmieniająca Uchwałę Nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec pdf
XLV/492/2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

utraciło moc uchwałą nr LVII/593/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 paździerrnika 2023 r.

pdf
XLV/493/2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

utraciło moc uchwałą nr LVII/594/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 paździerrnika 2023 r.

pdf
XLV/494/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLV/495/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-10-27)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-10-27 10:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-10-27 07:40:21)