Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLVII sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XLVII sesji - 30 listopada 2022 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLVII/496/2022 w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Bolesławcu pdf
XLVII/497/2022 w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLVII/498/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec pdf
XLVII/499/2022

w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu

utraciła moc uchwałą nr L/533/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2023 r. 

pdf
XLVII/500/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu pdf
XLVII/501/2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023” pdf
XLVII/502/2022

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.12.2022.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. 

pdf
XLVII/503/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLVII/504/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
XLVII/505/2022 w sprawie przekazania petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bankowej w Bolesławcu pdf
XLVII/506/2022 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz z odpowiedzią na skargę pdf
XLVII/507/2022 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r. pdf
XLVII/508/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r. pdf
XLVII/509/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r. pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-12-01)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-12-01 11:51:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-03-05 19:50:50)