Załącznik do KU Wybory

Załącznik do KU - SO

Wersja z dnia 16.04.2024 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Wybory

Obowiązujące przepisy prawa dotyczące usług realizowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich (Wybory)

Podstawa prawna:

Nr karty usług:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy

Dz.U. z 2023 r. poz. 2408

 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Rozporządzenie MSWiA z dnia   28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowaniaskreślenie wyborcy  z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń  o prawie do głosowania.

Dz. U. z 2023 r. poz. 1495

20, 21, 22

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz. U. z 2024 r. poz.572

24, 25, 26, 27

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia      2023 r. w sprawie spisu wyborców

Dz. U. z 2023 r. poz. 1512

24, 25, 27

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Dz. U. z 2024 r. poz. 574

24

Rozporządzenie MSWiA z dnia   28  lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dz. U . z 2024 r. poz.314

28

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2024-04-17)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 10:22:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2024-06-19 12:24:54)