2024 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2024 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr LXII/635/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. 11.04.2024 Dz. Urz. Woj.Doln.2354 26.04.2024 pdf
Uchwała nr LXII/634/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. 11.04.2024 Dz. Urz. Woj.Doln.2353 26.04.2024 pdf
Obwieszczenie nr 1/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2023 r. 15.03.2024 Dz.Urz. Woj. Doln.1817 30.03.2024 pdf
Uchwała nr LXI/626/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2024 r. 08.03.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.1681 23.03.2024 pdf
Uchwała nr LX/624/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. 05.03.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.1581 20.03.2024 pdf
Zarządzenie nr 60/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 210/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych. 04.03.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.1566 19.03.2024 pdf
Uchwała nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 r. 28.02.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.1440 14.03.2024 pdf
Zarządzenie nr 28/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. 12.02.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.1090 27.02.2024 pdf
Uchwała nr LX/618/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc. 08.02.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.1015 23.02.2024 pdf
Uchwała nr LX/614/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Bolesławiec. 08.02.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.1014 23.02.2024 pdf
Uchwała nr LIX/608/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 29.01.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.709 13.02.2024 pdf
Uchwała nr LVIII/602/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. 23.01.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.571 07.02.2024 pdf
Zarządzenie nr 323/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek. 08.01.2024 Dz.Urz. Woj.Doln.184 23.01.2024 pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2024-01-31)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2024-03-07 07:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2024-04-15 12:04:30)