Rada Miasta IX kadencji

Łukasz Jaźwiec - Przewodniczący Rady Miasta - radny_l.jazwiec@um.boleslawiec.pl

Dawid Sarbak - I Wiceprzewodniczący Rady Miasta - radny_d.sarbak@um.boleslawiec.pl

Renata Fredyk - II Wiceprzewodnicząca Rady Miasta - radna_r.fredyk@um.boleslawiec.pl

Leszek Chudzik - radny_l.chudzik@um.boleslawiec.pl

Joanna Dudyńska - radna_j.dudynska@um.boleslawiec.pl

Karolina Hałka - radna_k.halka@um.boleslawiec.pl

Piotr Klasa - radny_p.klasa@um.boleslawiec.pl

Violetta Kurcio - radna_v.kurcio@um.boleslawiec.pl

Urszula Magryś - radna_u.magrys@um.boleslawiec.pl

Łukasz Molak - radny_l.molak@um.boleslawiec.pl

Magdalena Mucha - radna_m.mucha@um.boleslawiec.pl

Tomasz Ogrodnik - radny_t.ogrodnik@um.boleslawiec.pl

Mariusz Potyszka - radny_m.potyszka@um.boleslawiec.pl

Grzegorz Przybylski - radny_g.przybylski@um.boleslawiec.pl

Katarzyna Rola - radna_k.rola@um.boleslawiec.pl

Damian Sawczak - radny_d.sawczak@um.boleslawiec.pl

Joanna Strzelecka - radna_j.strzelecka@um.boleslawiec.pl

Teresa Szyjkowska - radna_t.szyjkowska@um.boleslawiec.pl

Stanisław Wiącek - radny_s.wiacek@um.boleslawiec.pl

Rafał Więcewicz - radny_r.wiecewicz@um.boleslawiec.pl

Andrzej Żuk - radny_a.zuk@um.boleslawiec.pl


Przewodniczący Rady Miasta:

- zwołuje sesje Rady,

- przewodniczy obradom,

- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

- podpisuje uchwały Rady,

- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

- koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady,

- reprezentuje Radę na zewnątrz.

Dyżury:

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec przyjmuje interesantów w środy w godz. od 1500 do 1600 w pokoju radnego, II piętro Urzędu Miasta, Rynek 41- Ratusz, p. 203, tel. +48 75 645 64 09.


Obsługą prac Rady Miasta zajmuje się:

Referat Organów Gminy Miejskiej

Rynek 41, ratusz p. 121, 122

tel. +48 75 64 56 414, +48 75 64 56 419

e-mail: rrm@um.boleslawiec.pl

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2024-05-08)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2024-05-08 14:46:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2024-05-29 14:54:46)