Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - Grażyna Reguła

Grażyna Reguła

Rynek 41, p. 119

tel. +48 75 645 64 10, fax +48 75 645 64 18

e-mail: g.regula@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej miasta Bolesławiec poprzez: prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami, zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli (Biuro Obsługi Interesanta, sekretariaty, kancelaria, archiwa, udostępnianie informacji publicznej, skargi i wnioski obywateli), informatyzację Urzędu Miasta, przygotowanie i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta, zapewnienie prowadzenia spraw kadrowych, obsługi gospodarczej i socjalnej Urzędu Miasta, zapewnienie transportu osobowego. Organizacja i wykonywanie zadań dotyczących obsługi oklicznościowych spotkań i imprez. Planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu utrzymanie obiektów administrowanych przez wydział, planowanie zakupów inwestycyjnych mających na celu stałą poprawę wyposażenia technicznego urzędu, planowanie wielkości zatrudnienia oraz funduszu płac oraz innych wydatków bieżących mających odzwierciedlenie w budżecie miasta. Organizacja pracy podległych pracowników w zakresie zadań wydziału.
Kontrola realizacji zadań powierzonych pracownikom wydziału, prawidłowej realizacji budżetu miasta w zakresie kompetencji wydziału.


 

Wytworzył:
Maciej Małkowski
(2007-03-15)
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2007-03-15 10:42:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-03-08 16:42:42)