Wydział Finansowo-Budżetowy - Naczelnik Wydziału - Zastępca Skarbnika Miasta - Joanna Kowalczyk

Joanna Kowalczyk

Rynek 41, p. 110

tel. +48 75 645 64 20, fax +48 75 645 64 29

e-mail: j.kowalczyk@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Nadzorowanie pracy wydziału w sposób zapewniający prawidłową realizację budżetu Gminy Miejskiej, organizacja rachunkowości organu Gminy i Urzędu Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kontrolowanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, sprawdzanie prawidłowości ewidencjonowania operacji gospodarczych, sprawdzanie poprawności rozliczeń inwestycji, udzielanie instruktażu w sprawach rachunkowości jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej.


Oświadczenia majątkowe

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2007-10-17)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2007-10-17 08:48:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-07 12:48:20)