Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego