Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na IX sesji

Rejestr uchwał przyjętych na IX sesji - 25 maja 2011 r.
Numer Data W sprawie
IX/52/11 25.05.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu

załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.504.2011.MW2

IX/53/11 25.05.2011

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Starzyńskiego w Bolesławcu

załącznik

zmieniona uchwałą Nr XIV/99/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2011 r.

IX/54/11 25.05.2011

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 12 zlokalizowanego w budynkach nr 36, 37, 38, położonych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 280, 281, 282, obręb-9, przy ul. Rynek w Bolesławcu

IX/55/11 25.05.2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załącznik

IX/56/11 25.05.2011

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

IX/57/11 25.05.2011

utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2

zmieniona uchwałą Nr XIV/102/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2011 r.

IX/58/11 25.05.2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
IX/59/11 25.05.2011

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

IX/60/11 25.05.2011

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

IX/61/11 25.05.2011

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-06-01)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-06-01 14:17:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:37:42)