Karty informacyjne

 1/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 270 cm z terenu pasa drogowego ul. Sądowej w Bolesławcu,

2/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch lip o obwodach pni 250 cm i 300 cm z terenu pasa drogowego ul. Lubańskiej w Bolesławcu,

3/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 63 cm z terenu nieruchomości przy ul. Herberta,

 

4/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziesięciu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modrzewiowej,

 

5/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

 

6/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 90 cm, brzozy o obwodzie pnia 50 cm, wierzby ośmiopniowej o obwodach pni 90 cm, 7 x 50 cm oraz krzewów rosnących na powierzchni 1,5 m2 z terenu nieruchomości przy ul. Modrzewiowej,

 

7/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego 30-34 i 36-42 w Bolesławcu,

 

8/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 270 cm z terenu pasa drogowego ul. Sądowej w Bolesławcu,

9/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwunastu drzew oraz krzewów rosnących na powierzchni 400 m2 z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 297
w Bolesławcu ( ul. T. Kościuszki), km 68+450,

10/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 63 cm z terenu nieruchomości przy ul. Herberta,

11/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch lip o obwodach pni 250 cm i 300 cm z pasa drogowego ul. Lubańskiej Bolesławcu – droga powiatowa nr 2273D,

12/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego 30-34 i 36-42 w Bolesławcu,

13/2012Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 37 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby 44 – 48,

14/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch tuj o obwodach pni 53 cm i 46 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kołłątaja,

15/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 80 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej,

16/2012Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 77 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej,

17/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Herberta,

18/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie grochodrzewu o obwodzie pnia 124 cm z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy al. Tysiąclecia 30,

19/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 80 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej,

20/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch tuj o obwodach pni 53 cm i 46 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kołłątaja,

21/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 37 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby 38 - 44,

22/2012Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu świerków o obwodach pni 75 cm, 73 cm, 37 cm, 68 cm, 55 cm z terenu nieruchomości przy ul. Widok,

23/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej,

24/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie grochodrzewu o obwodzie pnia 124 cm z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy al. Tysiąclecia 30,

25/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 77 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej,

26/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego wiązu z terenu nieruchomości przy ul. Piastów,

27/2012Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów i 19 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Jaśminowej,

28/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Herberta,

29/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch tuj o obwodach pni 34 cm i 37 cm z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

30/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 120 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

31/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu świerków o obwodach pni 75 cm, 73 cm, 37 cm, 37 cm, 68 cm, 55 cm z terenu nieruchomości przy ul. Widok,

32/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 45 cm z terenu nieruchomości przy ul. M.Konopnickiej,

33/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej,

34/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłego wiązu z terenu nieruchomości przy ul. Piastów,

35/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch tuj o obwodach pni 34 cm i 37 cm z terenu nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej,

36/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 45 cm z terenu nieruchomości przy ul. M.Konopnickiej,

37/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów i 19 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Jaśminowej,

38/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 33 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Jaśminowej,

39/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 64 cm i 74 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej,

40/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 198 cm z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny,

41/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 120 drzew z działki (tereny rolne) przy ul Zabobrze,

42/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 65 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej,

43/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 65 cm i 94 cm z terenu nieruchomości przy ul. Sadowej,

44/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 103 cm i 88 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

45/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłej lipy z pasa drogowego drogi powiatowej nr 2306D - ul. Zygmunta Augusta,

46/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 64 cm i 74 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej,

47/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 198 cm z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny,

48/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 65 cm i 94 cm z terenu nieruchomości przy ul. Sadowej,

49/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 103 cm i 88 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

50/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew, to jest modrzewia o obwodzie pnia 86 cm, świerka o obwodzie pnia 45 cm, sosny o obwodzie pnia 53 cm z terenu ROD „Wiarus”,

51/2012 Decyzja w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie trzech drzew z terenu działki nr 132/4 przy ul. T. Kościuszki 11 w Bolesławcu,

52/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu o obwodzie pnia 160 cm z pasa drogowego ul. Kosiby,

53/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 144 cm z terenu nieruchomości przy ul. Buczka,

54/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew, to jest: robinii akacjowej o obwodzie pnia 286 cm, wierzby kruchej o obwodzie pnia 86 cm, robinii akacjowej o obwodzie pnia 150 cm z terenu Jednostki Wojskowej nr 1145,

55/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 65 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej,

56/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech świerków o obwodach pni 67 cm, 38 cm, 60 cm, 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej,

57/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew, to jest modrzewia o obwodzie pnia 86 cm, świerka o obwodzie pnia 45 cm, sosny o obwodzie pnia 53 cm, z terenu ROD „Wiarus”,

58/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 144 cm z terenu nieruchomości przy ul. Buczka,

59/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie 80 cm z terenu pasa drogowego ul. Gdańskiej,

60/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 118 cm z terenu nieruchomości przy ul. Sierpnia’80,

61/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch jesionów o obwodach pni 62 cm, 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Sądowej,

62/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu drzew, to jest: pięciu dębów o obwodach pni: 28,5 cm, 39,5 cm,35 cm, 48 cm, 45 cm, 44 cm, dwóch brzóz o obwodach pni 37, 5 cm, 46 cm, jednej olchy o obwodzie pnia 44 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

63/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 149 cm z terenu nieruchomości przy ul. Asnyka,

64/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew, to jest: robinii akacjowej o obwodzie pnia 286 cm, wierzby kruchej o obwodzie pnia 86 cm, robinii akacjowej o obwodzie pnia 150 cm z terenu Jednostki Wojskowej nr 1145,

65/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia 149 cm z terenu nieruchomości przy ul. Asnyka,

66/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu świerków o obwodach pni 40 cm, 51 cm, 59 cm, 64 cm, 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Szarotek,

67/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 84 drzew oraz krzewów, rosnących na powierzchni 800 m2, z terenu nasypu kolejowego – działka nr 157/2 obręb 4 miasta Bolesławiec,

68/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 96 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bankowej,

69/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie buka o obwodzie pnia 310 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej,

70/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech świerków o obwodach pni 67 cm, 38 cm, 60 cm, 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej,

71/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew, to jest: pięciu dębów o obwodach pni: 28,5 cm, 39,5 cm,35 cm, 48 cm, 45 cm, 44 cm, dwóch brzóz o obwodach pni 37, 5 cm, 46 cm, jednej olchy o obwodzie pnia 44 cm z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonych Maków,

72/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny o obwodzie pnia 16 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

73/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie buka o obwodzie pnia 310 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej,

74/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 460 cm z terenu nieruchomości przy ul. Okrzei,

75/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia 96 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bankowej,

76/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 196 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wesołej 23,

77/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech topoli o obwodach pni: 52 cm, 36 cm, 127 cm, 92 cm z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej 8,

78/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch jesionów o obwodach pni 62 cm, 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Sądowej,

79/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłej lipy z pasa drogowego drogi powiatowej nr 2306D - ul. Zygmunta Augusta,

80/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu o obwodzie pnia 160 cm z pasa drogowego ul. Kosiby,

81/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzynastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 12,

82/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu jeden topoli z pasa drogowego ul. II Armii Wojska Polskiego,

83/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 21 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

84/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 98 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

85/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 200 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bławatkowej,

86/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu ośmiopniowego o obwodach pni 23 cm, 21 cm, 21 cm, 16 cm, 19 cm, 20 cm, 15 cm, 16 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

87/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie 80 cm z terenu pasa drogowego ul. Gdańskiej,

88/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 460 cm z terenu nieruchomości przy ul. Okrzei

89/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia 196 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wesołej 23

90/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech topoli o obwodach pni: 52 cm, 36 cm, 127 cm, 92 cm z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej 8,

91/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu wielopniowego z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

 

92/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu świerków o obwodach pni 40 cm, 51 cm, 59 cm, 64 cm, 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Szarotek

93/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu wielopniowego z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

94/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka obwodzie pnia 51 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

95/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 84 drzew oraz krzewów, rosnących na powierzchni 800 m2, z terenu nasypu kolejowego – działka nr 157/2 obręb 4 miasta Bolesławiec

96/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 200 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bławatkowej,

97/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 108 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

98/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 173 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ptasiej,

99/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzynastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 12,

100/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie daglezji o obwodzie pnia 98 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

101/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 22 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

102/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu ośmiopniowego o obwodach pni 23 cm, 21 cm, 21 cm, 16 cm, 19 cm, 20 cm, 15 cm, 16 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

103/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów z powierzchni 65 m2 oraz osiemnastu młodych dębów z terenu działki budowlanej przy ul. Jaśminowej,

104/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. Staszica,

105/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłej brzozy z pasa drogowego ul. T.Kościuszki,

106/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 162 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ptasiej,

107/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 108 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze,

108/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 173 cm oraz dębu o obwodzie pnia 162 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ptasiej,

109/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 130 cm z terenu nieruchomości przy ul. Staszica,

110/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 95 cm i żywotnika o obwodzie pnia 65 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

111/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 34 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

112/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii o obwodzie pnia 200 cm oraz świerka o obwodzie pnia 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego,

113/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 70 cm i 90 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej,

114/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 65 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

115/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czternastu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

116/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie robinii o obwodzie pnia 200 cm oraz świerka o obwodzie pnia 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego,

117/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów z powierzchni 65 m2 oraz osiemnastu młodych dębów z terenu działki budowlanej przy ul. Jaśminowej,

118/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny o obwodzie pnia 96 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

119/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 290 cm z terenu nieruchomości przy ul. Staszica 6,

120/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 95 cm i żywotnika o obwodzie pnia 65 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

121/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 34 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

122/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu jesionów o obwodach pni: 162 cm, 126 cm, 80 cm, 88 cm, 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Hutniczej,

123/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu jeden topól z pasa drogowego ul. II Armii Wojska Polskiego,

124/2012 Wniosek o zezwolenie na usuniecie dębu o obwodzie pnia 371 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kubika,

125/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie daglezji o obwodzie pnia 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej,

126/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch daglezji o obwodach pni 175 cm i 120 cm z terenu nieruchomości przy ul. Karola Miarki – Dzieci Wrześni,

127/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz o obwodach pni 98 cm i 126 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łokietka,

128/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny o obwodzie pnia 82 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łąkowej,

129/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 84 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Czerwonych Maków,

130/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 290 cm z terenu nieruchomości przy ul. Staszica 6,

131/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 65 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

132/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 70 cm i 90 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej,

133/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch daglezji o obwodach pni 175 cm i 120 cm z terenu nieruchomości przy ul. Karola Miarki – Dzieci Wrześni,

134/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 125 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego,

135/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czternastu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

136/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Kraszewskiego,

137/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bobrowej,

138/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka obwodzie pnia 96 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

139/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu jesionów o obwodach pni: 162 cm, 126 cm, 80 cm, 88 cm, 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Hutniczej,

140/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jodły o obwodzie pnia 78 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej,

141/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

142/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu o obwodzie pnia 120 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Staszica,

143/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu ROD „Malwa”,

144/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny o obwodzie pnia 82 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łąkowej,

145/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia 125 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego,

146/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 84 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Czerwonych Maków,

147/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 371 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kubika,

148/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie grabu o obwodzie pnia 98 cm z terenu Targowiska przy ul. Wesołej,

149/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu o obwodzie pnia 120 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Staszica,

150/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłej brzozy z pasa drogowego ul. T.Kościuszki,

151/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czternastu drzew z terenu nieruchomości przy Lubańskiej,

152/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Kraszewskiego,

153/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bobrowej,

154/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 37 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

155/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech klonów o obwodach pni 65 cm, 72 cm, 81 cm, 88 cm z pasa drogowego ul. Cieszkowskiego,

156/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie grabu o obwodzie pnia 98 cm z terenu Targowiska przy ul. Wesołej,

157/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej,

158/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 250 cm, robinii o obwodzie pnia 200 cm, robinii o obwodzie pnia 116 cm, klonu o obwodzie pnia 111 cm z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej,

159/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziewiętnastu drzew oraz krzewów, rosnących na powierzchni 162 m2 , z terenu działki budowlanej przy ul. Gdańskiej,

160/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu ROD „Malwa”,

161/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziewięciu sosen o obwodach pni 65 cm, 98 cm, 35 cm, 51 cm, 45 i 35 cm, 25 cm, 42 cm, 37 cm, 53 cm z terenu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Gałczyńskiego,

162/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzynastu młodych drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

163/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie głogu o obwodzie pnia 97 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ogrodowej,

164/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czternastu drzew z terenu nieruchomości przy Lubańskiej,

165/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedemnastu drzew oraz krzewów, rosnących na powierzchni 162 m2 , z terenu działki budowlanej przy ul. Gdańskiej,

166/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 190 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

167/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 37 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

168/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 190 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

169/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziewięciu sosen o obwodach pni 65 cm, 98 cm, 35 cm, 51 cm, 45 i 35 cm, 25 cm, 42 cm, 37 cm, 53 cm z terenu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Gałczyńskiego,

170/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzynastu młodych drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

171/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 250 cm, robinii o obwodzie pnia 200 cm, robinii o obwodzie pnia 116 cm, klonu o obwodzie pnia 111 cm z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej,

172/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka dwupniowego o obwodach pni 65 cm i 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konopnickiej,

173/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 56 cm z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego,

174/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 370 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,

175/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu drzew: trzech topoli o obwodach pni 80 cm, 90 cm, 80 cm, grabu o obwodzie pnia 69 cm, dwóch klonów o obwodach pni 70 cm, 79 cm, 90 cm  z terenu działki budowlanej przy ul. Starzyńskiego,

176/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 221 cm z terenu nieruchomości przy ul. Irysów,

177/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 200 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

178/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 210 cm z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 363 – ul. Kosiby,

179/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie głogu o obwodzie pnia 97 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ogrodowej,

180/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch dębów o obwodach pni 172 cm i 279 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ptasiej,

181/2012 Decyzja w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie pięciu topól z terenu działki nr 482 przy ul. Spółdzielczej w Bolesławcu,

182/2012 Decyzja w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie czterech topól z terenu działki nr 112/30 przy ul. Gałczyńskiego w Bolesławcu,

183/2012 Decyzja w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie dziesięciu drzew z terenu działki nr 117 przy ul. Modłowej w Bolesławcu,

184/2012 Decyzja w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie siedmiu drzew z terenu działki nr 17 przy ul. Modłowej w Bolesławcu,

185/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 51 cm z terenu nieruchomości przy ul. Grabowej,

186/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 56 cm z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego,

187/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 33 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

188/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 370 cm z terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,

189/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziesięciu drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Starzyńskiego,

190/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 200 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej,

191/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 51 cm z terenu nieruchomości przy ul. Grabowej,

192/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch dębów o obwodach pni 172 cm i 279 cm z terenu nieruchomości przy ul. Ptasiej,

193/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 221 cm z terenu nieruchomości przy ul. Irysów,

194/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka dwupniowego o obwodach pni 65 cm i 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konopnickiej,

195/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech klonów o obwodach pni 65 cm, 72 cm, 81 cm, 88 cm z pasa drogowego ul. Cieszkowskiego,

196/2012 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kraszewskiego,

197/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 33 drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Śluzowej,

198/2012 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kraszewskiego,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2011-12-27)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-27 13:34:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2013-01-17 12:45:01)