Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2014

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 1-50
Nr Data W sprawie Typ pliku
1/2014 03.01.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu w ramach zadania pn. "Adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej - meble, oświetlenie pdf
2/2014 07.01.2014 sprzedaży udziałów w spółce Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o. o.  na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bolesławcu pdf
3/2014 07.01.2014 planu finansowego budżetu miasta na 2014 rok pdf
4/2014 08.01.2014 powołania komisji do przeprowadzenie drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, według warunków kontraktowych FIDIC, przy realizacji projektu pn. "Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu" pdf
5/2014 08.01.2014 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 1 Maja Nr 13 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
6/2014 08.01.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego, do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
7/2014 08.01.2014 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w klatce nr 14 budynku przy ul. Daszyńskiego Nr 14-15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
8/2014 08.01.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki, do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
9/2014 14.01.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Adaptację pomieszczeń na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w ratuszu miejskim przy Rynek 41 (Ratusz) - etap II pdf
10/2014 14.01.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę z przebudową kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu pdf
11/2012 14.01.2014 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12/23 pdf
12/2014 14.01.2014 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 9/7 pdf
13/2014 14.01.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej, do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej pdf
14/2014 14.01.2014 przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego przy ul. Jemiołowej w Bolesławcu, do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
15/2014 17.01.2014 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
16/2014 17.01.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Górników do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
17/2014 21.01.2014 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2014 roku pdf
18/2014 21.01.2014 rozłożenia na raty zaległych należności wraz z odsetkami za najem lokalu przy ul. Staszica 21/5 w Bolesławcu oraz odroczenia spłaty kosztów sądowych i adwokackich pdf
19/2014 21.01.2014 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Kubika Nr 19 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku garażowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
20/2014 21.01.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
21/2014 21.01.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Ceramicznej nr 15 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
22/2014 21.01.2014 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
23/2014 21.01.2014 przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Sierpnia'80 w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
24/2014 21.01.2014 przeznaczenia gruntu położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
25/2014 30.01.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 464, położonej w Bolesławcu przy ul. Zabobrze, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
26/2014 30.01.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kubika do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
27/2014 30.01.2014 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Staszica 25a/1 pdf
28/2014 30.01.2014 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej 72/2 pdf
29/2014 30.01.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Targowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
30/2014 30.01.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, przy realizacji zadania Przebudowa i renowacja zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do Miejskiego Zespołu nr 3 pdf
31/2014 30.01.2014 podziału lokalu mieszkalnego nr 6 w nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej Nr 7 w Bolesławcu pdf
32/2014 30.01.2014 przyłączenia do lokalu mieszkalnego nr 7 w nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej Nr 7 w Bolesławcu sąsiadującego lokalu pdf
33/2014 31.01.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne Dostawa samochodu osobowego, 9-cio miejscowego, zwanego "MIKROBUSEM" do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównywania różnic między regionami II pdf
34/2014 31.01.2014 zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf
35/2014 03.02.2014 sprzedaży udziałów w spółce "Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu Pani Dorocie Babijczuk-Borucińskiej pdf
36/2014 04.02.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z dwoma budynkami gospodarczymi, położonej przy ul. Pomorskiej nr 1 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
37/2014 10.02.2014

zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Bolesławiec

zmienione zarządzeniem nr 85/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 marca 2015 r.

pdf
38/2014 11.02.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami pdf
39/2014 11.02.2014 powołania komisji odbiorowej zadania Wykonanie palisady przy parkingu zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu pdf
40/2014 11.02.2014 oddania w najem wolnych lokali użytkowych przy ul. Chopina 15 w Bolesławcu pdf
41/2014 11.02.2014 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
42/2014 11.02.2014 przekazania środków trwałych na rzecz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzory nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
43/2014 11.02.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy  ul. Mazowieckiej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
44/2014 11.02.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Asnyka do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
45/2014 11.02.2014 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Hutniczej 9 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
46/2014 24.02.2014 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
47/2014 24.02.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Kosiby do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej pdf
48/2014 24.02.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
49/2014 24.02.2014 nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości gruntowej w wyniku komunalizacji pdf
50/2014 24.02.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. II Armii Wojska Polskiego do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-01-07)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-01-07 14:52:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-07 15:55:48)