Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2014

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 151-200
Nr Data W sprawie Typ pliku
151/2014 23.04.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
152/2014 24.04.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze w Bolesławcu" pdf
153/2014 29.04.2014 powołania Koordynacyjnego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego w Bolesławcu zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. pdf
154/2014 29.04.2014 harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2014 wynikających z "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2014" przyjętego uchwałą nr XLIV/356/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2013 r. pdf
155/2014 29.04.2014 harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2014 wynikających z "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015" przyjętego uchwałą nr XLIII/423/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. pdf
156/2014 29.04.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu w rejonie ulic: Zgorzeleckiej i Placu Piastowskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
157/2014 29.04.2014

wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego udzielania zamówień publicznych przez wydziały Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 315/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 października 2016 r.

pdf
158/2014 29.04.2014 ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu pdf
159/2014 29.04.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont z przebudową Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bolesławcu w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej pdf
160/2014 29.04.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie usług dozoru fizycznego-stacjonarnego w obiektach Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
161/2014 29.04.2014 zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf
162/2014 05.05.2014 pdf
163/2014 14.05.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy Placu Popiełuszki do oddania w dzierżawę na okres 3 dni - w drodze bezprzetargowej pdf
164/2014 14.05.2014

umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu socjalnego nr 64 przy ulicy Żwirki i Wigury 12 w Bolesławcu

pdf
165/2014 14.05.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem niemieszkalnym, położonej przy ul. Hutniczej nr 9 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
166/2014 14.05.2014 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Willowej nr 11 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku mieszkalnego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
167/2014 14.05.2014 określenia regulaminu konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych w Bolesławcu pdf
168/2014 14.05.2014 powołania Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pdf
169/2014 14.05.2014 obniżenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 18 w budynku przy ul. Staszica Nr 45 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
170/2014 14.05.2014 obniżenia cen wywoławczych z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących działki niezabudowane nr 354 i nr 355, położonych w Bolesławcu przy ul. Kosiby, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
171/2014 14.05.2014 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 30, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
172/2014 16.05.2014

umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 5 ulicy Kościelna 9 w Bolesławcu

pdf
173/2014 20.05.2014 pdf
174/2014 22.05.2014

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Kościuszki Nr 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego

pdf
175/2014 22.05.2014 pdf
176/2014 22.05.2014

zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie ulic Kosiby – Zielona w Bolesławcu (obręb: nr 0014, Bolesławiec-14)

pdf
177/2014 22.05.2014

obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 778/2, położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

pdf
178/2014 22.05.2014

przeznaczenia do sprzedaży- na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

pdf
179/2014 22.05.2014

obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonej przy ul. Kubika w Bolesławcu – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

pdf
180/2014 22.05.2014 pdf
181/2014 22.05.2014 przekazania uprawnień Komendantowi Straży Miejskiej w Bolesławcu pdf
182/2014 22.05.2014 przekazania środków trwałych na rzecz Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu pdf
183/2014 22.05.2014

zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej nr 55/10 oraz będącej własnością osoby fizycznej, położonej w Bolesławcu przy ul. II Armii Wojska Polskiego

pdf
184/2014 22.05.2014

zgody na wykorzystanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Football Academy Group

pdf
185/2014 22.05.2014

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym 

pdf
186/2014 22.05.2014 zmian w budżecie miasta na 2014 rok pdf
187/2014 22.05.2014
traci moc zarządzeniem nr 136/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 maja 2017 r.
pdf
188/2014 22.05.2014 stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej pdf
189/2014 27.05.2014 pdf
190/2014 27.05.2014

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres od 1 czerwca do 30 września br. - w drodze bezprzetargowej

pdf
191/2014 27.05.2014

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Staszica do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

pdf
192/2014 27.05.2014

przyznania odszkodowania w formie nieruchomości zamiennej za nieruchomości przejęte przeznaczone pod drogi, położone w obrębie: nr 0014, Bolesławiec-14

pdf
193/2014 29.05.2014

składu osobowego Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu

pdf
194/2014 29.05.2014 zmian w budżecie miasta na 2014 rok pdf
195/2014 30.05.2014

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Karola Miarki do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

pdf
196/2014 30.05.2014

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

pdf
197/2014 30.05.2014 pdf
198/2014 30.05.2014 pdf
199/2014 03.06.2014 pdf
200/2014 03.06.2014 pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-04-25)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-04-25 11:42:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 12:50:38)