2016 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2016 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr XXXI/319/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-12-28 Dz. Urz. Woj.2016.6018 12.01.2017 z mocą obowiązującą od 01.01.2017 pdf
Uchwała nr XXXI/329/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2016-12-23 Dz. Urz. Woj.2016.5971 07.01.2017 pdf
Uchwała nr XXX/310/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/181/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miasta Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-12-09 Dz. Urz. Woj.2016.5704 24.12.2016 z mocą obowiązującą od 01.01.2017 pdf
Uchwała nr XXX/306/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Grabowej w Bolesławcu 2016-12-09 Dz. Urz. Woj.2016.5703 24.12.2016 pdf
Uchwała nr XXX/305/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 2016-12-09 Dz. Urz. Woj.2016.5702 24.12.2016 pdf
Uchwała nr XXX/304/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Getta w Bolesławcu 2016-12-09 Dz. Urz. Woj.2016.5701 24.12.2016 pdf
Uchwała nr XXIX/300/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/183/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek 2016-10-31 Dz. Urz. Woj.2016.4813 15.11.2016 z mocą obowiązującą od 01.01.2017 pdf
Uchwała nr XXIX/299/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Miasta Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-10-31 Dz. Urz. Woj.2016.4812 15.11.2016 z mocą obowiązującą od 01.01.2017 pdf
Uchwała nr XXIX/298/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-10-31 Dz. Urz. Woj.2016.4811 15.11.2016 z mocą obowiązującą od 01.01.2017 pdf
Uchwała nr XXIX/297/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/168/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec 2016-10-31 Dz. Urz. Woj.2016.4810 01.01.2017 pdf
Uchwała nr XXIX/295/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec 2016-10-31 Dz. Urz. Woj.2016.4809 15.11.2016 pdf
Uchwała nr XXVIII/289/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Lubańskiej- Śluzowej-Wł. Reymonta-Powstańców Warszawy w Bolesławcu (część „A”) 2016-10-05 Dz. Urz. Woj.2016.4455 20.10.2016 pdf
Uchwała nr XXVIII/288/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Piastów-Al. Tysiąclecia w Bolesławcu 2016-10-05 Dz. Urz. Woj.2016.4454 20.10.2016 pdf
Uchwała nr XXVIII/287/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. J. Matejki w Bolesławcu 2016-10-05 Dz. Urz. Woj.2016.4453 20.10.2016 pdf
Uchwała nr XXVI/280/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2016-07-26 Dz. Urz. Woj.2016.3735 10.08.2016 z mocą obowiązującą od 01.07.2016 pdf
Uchwała nr XXII/262/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec 2016-04-29 Dz. Urz. Woj.2016.2223 14.05.2016 pdf
Uchwała nr XXI/256/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 2016-04-26 Dz. Urz. Woj.2016.2183 11.05.2016 pdf
Zarządzenie nr 117/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu 2016-04-07 Dz. Urz. Woj.2016.1859 30.03.2016 pdf
Uchwała nr XIX/251/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu 2016-03-31 Dz. Urz. Woj.2016.1672 15.04.2016 pdf
Uchwała nr XIX/247/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Bolesławiec 2016-03-31 Dz. Urz. Woj.2016.1671 15.04.2016 pdf
Uchwała nr XIX/246/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Bolesławiec 2016-03-31 Dz. Urz. Woj.2016.1670 15.04.2016 pdf
Uchwała nr XIX/244/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych 2016-03-31 Dz. Urz. Woj.2016.1669 15.04.2016 pdf
Uchwała nr XIX/243/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały nr XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą nr LXI/499/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2010 r. 2016-03-31 Dz. Urz. Woj.2016.1668 15.04.2016 pdf
Uchwała nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 r. 2016-03-23 Dz. Urz. Woj.2016.1555 30.12.2015 z mocą obowiązującą od 01.01.2016  pdf
Uchwała nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu 2016-03-14 Dz. Urz. Woj.2016.1361 29.03.2016 pdf
Uchwała nr XVII/218/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Bolesławiec 2016-02-18 Dz. Urz. Woj.2016.850 27.01.2016 pdf

Uchwała nr XVII/219/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/182/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2016-02-01 Dz. Urz. Woj.2016.486 15.02.2016 pdf
Uchwała nr XVII/217/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec 2016-02-01 Dz. Urz. Woj.2016.485 15.02.2016 pdf
Uchwała nr XVII/214/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec 2016-02-01 Dz. Urz. Woj.2016.484 15.02.2016 pdf
Uchwała nr XVII/213/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec 2016-02-01 Dz. Urz. Woj.2016.483 15.02.2016 pdf
Uchwała nr XVII/212/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec 2016-02-01 Dz. Urz. Woj.2016.482 15.02.2016 pdf
Uchwała nr XVI/204/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec 2016-01-08 Dz. Urz. Woj.2016.113 23.01.2016 pdf

Uchwała nr XVI/203/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-01-08 Dz. Urz. Woj.2016.112 23.01.2016 pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2016-01-04)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2016-01-04 11:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 12:53:06)