Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Przyjmowanie i załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Bolesławiec przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Podania (wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, faxem, w postaci poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Opisy sposobu załatwiania spraw znajdują się w kartach usług wydziałów, gdzie dostępne są również elektroniczne wzory wniosków.

Podania składać można osobiście w Biurach Obsługi Interesanta (Rynek 41, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec) oraz sekretariacie Urzędu Miasta (Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, p. 101).

Korespondencję do Urzędu Miasta prosimy kierować:

- pocztą, na adres:

Urząd Miasta Bolesławiec

Rynek 41, 59-700 Bolesławiec

- faksem, pod nr:

+48 75 645 64 02

- pocztą elektroniczną, na adres:

umboleslawiec@um.boleslawiec.pl

- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2016-04-18 12:29:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-25 14:37:43)