NazwaTypDataOperacja
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przeniesienia pieca garncarskiego i komina w ramach zadania pn.: Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy centrum dawnych technik garncarskich w ramach zadania pn.: Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcuel. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska - realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymiel. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla przeniesienia pieca garncarskiego i komina w ramach zadania pn.: Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis". ? II postępowanieel. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcuel. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcuel. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowejel. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcuel. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu pn. ?Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych?.el. menu2021-06-21MODYFIKACJA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2021 r. el. menu2021-06-21MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>