☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Gmina Miejska Bolesławiec (www.um.boleslawiec.bip-gov.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Informacje teleadresowe 13522
2 Oferty pracy 2862
3 Zamówienia Publiczne 1622
4 Wydziały i stanowiska samodzielne 1436
5 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bolesławiec, w ramach projektu p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego 1307
6 Zarządzenia Prezydenta Miasta 1205
7 Rok 2022 1171
8 Rok 2022 1096
9 Zarządzenia Prezydenta Miasta rok 2022 1075
10 Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje 2022 989
11 Roboty budowlane 970
12 Zapytania ofertowe (poniżej 130 000 zł) 807
13 Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta od nr 50 do nr 100 790
14 KU-SO 14 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i odbiór dowodu osobistego 697
15 Podatki i opłaty 690
16 Nieruchomości 596
17 Ewidencja ludności i dowody osobiste 595
18 Rejestr interpelacji i wniosków 575
19 Urząd Stanu Cywilnego 545
20 Usługi 529
21 Rejestr interpelacji i wniosków - VIII kadencja 517
22 Podatek od nieruchomości 508
23 Wyniki sprzedaży nieruchomości 505
24 Marzec 504
25 2022 rok 496
26 Dostawy 493
27 Rok 2022 489
28 Uchwały Rady Miasta 488
29 Kierownictwo Urzędu 467
30 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 465
31 Ochrona Środowiska Bolesławiec 459
32 KU-SO 30 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego 428
33 Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich 424
34 Wydział Spraw Obywatelskich 372
35 Prezydent Miasta 344
36 Wydział Finansowo-Budżetowy 331
37 Ogłoszenia 313
38 KU-SO 41 skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 310
39 Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta od nr 101 do nr 150 291
40 Projekty uchwał Rady Miasta 288
41 Rachunki bankowe 288
42 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 284
43 Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej 269
44 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Bolesławiec 269
45 PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2022 ROK 266
46 Wydział Społeczny 259
47 Urząd Miasta 255
48 Jednostki budżetowe 255
49 KU-SO 05 Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną 247
50 Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 245
 
liczba odwiedzin: 13522