☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Gmina Miejska Bolesławiec (www.um.boleslawiec.bip-gov.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Informacje teleadresowe 13522
2 Oferty pracy 2862
3 Zamówienia Publiczne 1622
4 Wydziały i stanowiska samodzielne 1436
5 Zarządzenia Prezydenta Miasta 1205
6 Rok 2022 1171
7 Rok 2022 1096
8 Zarządzenia Prezydenta Miasta rok 2022 1075
9 Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje 2022 989
10 Roboty budowlane 970
11 Zapytania ofertowe (poniżej 130 000 zł) 807
12 Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta od nr 50 do nr 100 790
13 KU-SO 14 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i odbiór dowodu osobistego 697
14 Podatki i opłaty 690
15 Nieruchomości 596
16 Ewidencja ludności i dowody osobiste 595
17 Rejestr interpelacji i wniosków 575
18 Urząd Stanu Cywilnego 545
19 Usługi 529
20 Rejestr interpelacji i wniosków - VIII kadencja 517
21 Podatek od nieruchomości 508
22 Wyniki sprzedaży nieruchomości 505
23 Marzec 504
24 2022 rok 496
25 Dostawy 493
26 Rok 2022 489
27 Uchwały Rady Miasta 488
28 Kierownictwo Urzędu 467
29 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 465
30 Ochrona Środowiska Bolesławiec 459
31 KU-SO 30 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego 428
32 Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich 424
33 Wydział Spraw Obywatelskich 372
34 Prezydent Miasta 344
35 Wydział Finansowo-Budżetowy 331
36 Ogłoszenia 313
37 KU-SO 41 skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 310
38 Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta od nr 101 do nr 150 291
39 Rachunki bankowe 288
40 Projekty uchwał Rady Miasta 288
41 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 284
42 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Bolesławiec 269
43 Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej 269
44 Wydział Społeczny 259
45 Urząd Miasta 255
46 Jednostki budżetowe 255
47 KU-SO 05 Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną 247
48 Zarządzenia Prezydenta Miasta rok 2021 243
49 Regulaminy i zarządzenia Kierownika Urzędu Miasta 230
50 Uchwały Rady Miasta 2022 220
 
liczba odwiedzin: 13522