Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na LVIII sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na LVIII sesji - 31 sierpnia 2010 r.
Numer Data W sprawie
LVIII/467/10 31.08.2010

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18

zmieniona uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29.09.2010 r.

utraciło moc uchwałą nr XIX/214/2020 Rady Miasta Bolesławiec  z dnia 20 maja 2020 r.

LVIII/468/10 31.08.2010

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załączniki: nr 1, nr 2

LVIII/469/10 31.08.2010

zmiany uchwały Nr XLVI/385/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

załącznik

LVIII/470/10 31.08.2010 zmiany uchwały Nr XLVI/414/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec
LVIII/471/10 31.08.2010 wyboru radnych do Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec
LVIII/472/10 31.08.2010 określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
LVIII/473/10 31.08.2010

zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 201-2014

załączniki: nr 1, nr 2

LVIII/474/10 31.08.2010 zmiany uchwały Nr XVI/139/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Mieszkalnictwa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2008-2015
LVIII/475/10 31.08.2010 apelu do mieszkańców Bolesławca w związku z 30 rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządniego Związku Zawodowego "Solidarność"

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2010-09-03)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-09-03 08:11:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:14:46)