☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 09.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MIG 01 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZGODNOŚCI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

KU-MiG 01 

Wersja z dnia 17 maja 2019 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZGODNOŚCI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI  MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA BOLESŁAWIEC

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  miasta Bolesławiec - Druk KU-MiG 01/01
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Druk wniosku można pobrać w:

  •  Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
  •  Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej (wieżowiec – III piętro, pok. 313)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta - www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa – 17 zł - nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłatę skarbową za zaświadczenia należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230 przed dokonaniem czynności podlegającej opłacie.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

DRUK Ponaglenia

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,  Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro III, pokoje 313, 314

Telefony: 75-645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20,

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

1. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu lub w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

VI. UWAGI:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

 

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bolesławiec
  • art. 71, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2019-05-17)
Udostępnił:
Dariusz Rutyna
(2017-06-12 14:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Moskiewicz
(2020-05-28 14:56:47)
 
 
ilość odwiedzin: 5501064

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X