Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której mogą być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze. Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu .

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Bolesławiec

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bolesławiec:

/UMBoleslawiec/skrytka

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu Miasta Bolesławiec konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Bolesławiec:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Od czerwca 2011 roku dokumenty mogą być także podpisane profilem zaufanym ePUAP.

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wytworzył:
Dariusz Rutyna
(2012-04-10)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2012-04-10 15:13:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-25 14:39:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki