☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program Ciepłe Mieszkanie

Ruszyły przygotowania do programu Ciepłe Mieszkanie

 

Miasto Bolesławiec zadeklarowało chęć uczestnictwa w programie Ciepłe Mieszkanie. W tym celu Urząd Miasta Bolesławiec przygotował „DEKLARACJĘ CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” dla mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Złożenie deklaracji pozwoli na oszacowanie liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem. Dzięki ustaleniu liczby chętnych osób, gmina miejska Bolesławiec będzie mogła przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie do programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Jaki jest cel programu?

Głównym założeniem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu (własność, spółdzielcze własnościowe prawo, najem lokalu z zasobu gminnego) oraz małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

Jakie inwestycje podlegają dofinansowaniu?

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Po wykonaniu tego zadania dopuszczalne jest również sfinansowanie zakupu wraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Ponadto umożliwi dokonanie zakupu oraz montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi bądź bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Deklaracja chęci udziału służy badaniu poziomu zainteresowania programem i nie jest formalnym zgłoszeniem się do projektu. Po otrzymaniu gwarancji dofinansowania Miasto Bolesławiec planuje uruchomić nabór wniosków o dotację dla mieszkańców.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem z programu „Ciepłe Mieszkanie” prosimy o wypełnienie znajdującej się w załączniku deklaracji, a następnie złożenie jej w terminie do dnia 15 grudnia bieżącego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec.

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

Więcej informacji w załączniku „Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie”.

Deklaracja (wersja pdf)

Deklaracja (wersja doc)

Pytania i odpowiedzi

Wytworzył:
Robert Rzepnicki
(2023-11-09)
Udostępnił:
Rzepnicki Robert
(2023-11-09 07:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzepnicki Robert
(2023-12-04 12:26:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960