☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 02 - WYDANIE OPINII O ZGODNOŚCI PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

KU-MiG 02

Wersja z dnia 17 maja 2019 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

WYDANIE OPINII O ZGODNOŚCI PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Druk KU-MiG 02/01
  • 4 egz. wstępnego projektu podziału sporządzonego na mapie zasadniczej

Druk wniosku można pobrać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
  • Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( wieżowiec – III piętro, pok. 313)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

- nie pobiera się

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

DRUK ponaglenia

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej  

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro III, pokoje 313, 314

telefony:  75 645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20,

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

1.     Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu lub w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2.     Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • art. 71, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
  • Art. 123, art. 124, art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Bolesławiec
  • art.93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2019-05-17)
Udostępnił:
Monika Moskiewicz
(2017-06-13 08:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Moskiewicz
(2020-05-28 14:51:46)
 
 
ilość odwiedzin: 5504549

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X