☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 03 - WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

KU-MiG 03

Wersja z dnia 17 maja 2019 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek  o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Druk KU-MiG 03/01
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Druk wniosku można pobrać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
  • Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( wieżowiec – III piętro, pok. 313)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłatę skarbową za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230 przed dokonaniem czynności podlegającej opłacie:

- za wypis - 30,00 zł – do 5 stron, 50 zł powyżej 5 stron,

- za wyrys - 20,00 zł – za każdą rozpoczętą stronę A4.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

DRUK ponaglenia

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro III, pokoje 313, 314

telefony:  75 645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20,

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

VI. UWAGI:

W przypadku braku dokumentów wymienionych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

 

Podstawa prawna:

  • art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Bolesławiec
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2019-05-17)
Udostępnił:
Monika Moskiewicz
(2017-06-13 08:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Moskiewicz
(2020-05-28 14:55:20)
 
 
ilość odwiedzin: 5504568

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X