Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 24.03.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 05 - Dzierżawy terenów na cele działalności pozarolniczej i dzierżawy terenu na ogródki warzywne

KU-MiG 05

Wersja z dnia 01 czerwca 2017 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Dzierżawy terenów na cele działalności pozarolniczej i dzierżawy terenu na ogródki warzywne

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę podmiotu – imię, nazwisko i adres wnioskodawcy lub nazwę firmy i jej siedzibę, nr tel.
 • lokalizację terenu określoną poprzez podanie numeru porządkowego nieruchomości lub nr działki oraz wnioskowaną powierzchnię do wydzierżawienia,
 • cel wydzierżawienia terenu,
 • termin trwania dzierżawy.

II. OPŁATY

Miesięczne stawki opłaty dzierżawnej za grunty przeznaczone pod działalność handlowo-usługową są zróżnicowane w zależności od strefy miasta i rodzaju prowadzonej działalności. Miasto dla potrzeb ustalenia czynszu dzierżawnego zostało podzielone na trzy strefy: I, II, III. Do opłaty dzierżawnej za wydzierżawianie terenu na działalność pozarolniczą doliczany jest należny podatek VAT. Opłata wnoszona jest jednorazowo do 30 czerwca każdego roku.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin odpowiedzi wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia:

 • każdy wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia oraz dokonania wizji wnioskowanego do wydzierżawienia terenu,
 • do każdego indywidualnego wniosku należy uzyskać szereg opinii właściwie merytorycznych jednostek opiniodawczych tut. Urzędu : Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej, Referat Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska,  Zespołu Radców Prawnych.
 • po uzyskaniu pozytywnych opinii, kolejne czynności to ; zgoda Prezydenta Miasta, podział gruntu (termin 50 dni), projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta, wywieszenie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu na tablicy Urzędu Miasta, podpisanie umowy dzierżawy.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta pl. Marszałka Piłsudskiego 1 - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pokój 110, tel. 75/645 65 18  

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

W przypadku zaistnienia sporu wynikłego na tle realizacji umowy dzierżawy, przysługuje stronie prawo skierowania wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

VI. UWAGI:

Podpisanie i odbiór umowy dzierżawy następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami.),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
 • Uchwała Nr XLVII /400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 90 poz. 1501 ze zmianami) ,
 • Zarządzenie nr 442/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2017-06-01)
Udostępnił:
Monika Moskiewicz
(2017-06-13 08:59:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Moskiewicz
(2017-06-13 09:06:00)
 
 
ilość odwiedzin: 3855981

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X