☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 09.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 07 Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców.

KU-MiG 07

Wersja z dnia 5 czerwca 2020 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

WNIOSEK - DRUK KU-MiG 07/01

Najemca lokalu użytkowego zainteresowany wykupem swojego lokalu powinien wypełnić wniosek, (do pobrania w: Biurze Obsługi Interesanta; w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( biurowiec, pok.109)  lub; ze strony internetowej Urzędu Miasta, www.um.boleslawiec.bip-gov.pl i potwierdzić w:

- dziale  Lokalowo - Czynszowym  MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 ,

- dziale Eksploatacyjno-Komunalnym MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23

- biurze aktualnego zarządcy nieruchomości a następnie zgłosić się w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta (biurowiec przy Pl. Piłsudskiego 1).  

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię aktualnej umowy najmu ( oryginał umowy do wglądu).

II. OPŁATY:

Cena sprzedaży lokalu użytkowego składa się z:

- wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, do której dolicza się kwotę - 1400 zł.

Cena sprzedaży lokalu winna być uiszczona jednorazowo, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Bonifikata:
Jeżeli lokal znajduje się w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wówczas cenę sprzedaży lokalu obniża się o 5%.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

TERMIN przygotowania do sprzedaży: (od momentu wpływu wniosku najemcy do końcowego etapu tj. przygotowania porozumienia) - ok. 3 miesięcy. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac geodezyjnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności dotyczących powierzchni lokalu wynikających z inwentaryzacji, umowy najmu i operatu szacunkowego, podziału lokalu znajdującego się w kilku nieruchomościach, realizacji uchwał Wspólnot Mieszkaniowych - termin ten może ulec wydłużeniu.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Wydziale.  

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec pl. Marszałka Piłsudskiego 1 – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,  I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-17  

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Nie przysługuje

VI. UWAGI:

Podpisanie i odbiór  Porozumienia przez stronę następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.  

W kancelarii Notarialnej zostaje podpisany akt notarialny sprzedaży z dotychczasowym najemcą lokalu.  

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
  • Uchwała nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002r., Nr 90, poz.1501 ze zmianami),
  • uchwała nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (ze zmianami.),
  • Uchwała nr XIX/244/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (Dz. Urz. Woj. Doln. 2016r. poz.1669).
  • Zarządzenie Nr 69/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2016r. w sprawie określenia zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2020-06-05)
Udostępnił:
Jolanta Sopko
(2017-06-14 07:54:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Puk
(2020-06-09 13:26:57)
 
 
ilość odwiedzin: 5501043

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X