☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 08 Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w drodze sprzedaży ratalnej.

KU-MiG 08

Wersja z dnia 5 czerwca 2020 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w drodze sprzedaży ratalnej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

WNIOSEK – DRUK KU-MiG 08/01

Najemca lokalu użytkowego zainteresowany wykupem swojego lokalu powinien wypełnić wniosek, (do pobrania w: Biurze Obsługi Interesanta; w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej (biurowiec, pok.109), ze strony internetowej Urzędu Miasta, www.um.boleslawiec.bip-gov.pl i potwierdzić w:

- dziale Lokalowo - Czynszowym MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23

- siedzibie aktualnego zarządcy nieruchomości.

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta (biurowiec przy Pl. Piłsudskiego 1),

    -  Wydziale Finansowo – Budżetowym Urzędu Miasta (Ratusz ).

Do wniosku należy dołączyć:

-  kserokopię aktualnej umowy najmu ( oryginał umowy do wglądu).

II. OPŁATY:

Cena sprzedaży lokalu użytkowego składa się z:

- wartości ustalonej przez   rzeczoznawcę majątkowego, do której dolicza się kwotę – 1.400 zł.

Przed podpisaniem aktu notarialnego kupujący winien wpłacić cenę sprzedaży lokalu w wysokości co najmniej 30% wartości lokalu określonej przez  rzeczoznawcę majątkowego. Pozostałą kwotę ceny sprzedaży lokalu rozkłada się na miesięczne raty (max.48 rat), powiększone o kwotę wynikającą z oprocentowania tej raty wg stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu spłaty poszczególnej raty. Raty płatne bez wezwania do dziesiątego dnia każdego miesiąca, na konto Gminy Miejskiej Bolesławiec wskazane w porozumieniu.

Bonifikata:
Jeżeli lokal znajduje się w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wówczas cenę sprzedaży lokalu obniża się o 5%.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

TERMIN przygotowania do sprzedaży: (od momentu wpływu wniosku najemcy do końcowego etapu tj. przygotowania porozumienia) - ok. 3 miesięcy.

W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac geodezyjnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności dotyczących powierzchni lokalu wynikających z inwentaryzacji, umowy najmu i operatu szacunkowego, podziału lokalu znajdującego się w kilku nieruchomościach, realizacji uchwał Wspólnot Mieszkaniowych - termin ten może ulec wydłużeniu.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Wydziale.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta pl. Marszałka Piłsudskiego 1– Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,  I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-17  

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Podpisanie i odbiór  Porozumienia przez stronę następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej. 

W kancelarii Notarialnej zostaje podpisany akt notarialny sprzedaży z dotychczasowym najemcą lokalu.  

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,  
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
  • uchwała nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec ( Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002r.,Nr 90, poz.1501 ze zmianami),
  • uchwała nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (ze zmianami),
  • uchwała nr X/115/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 10 września 2003r. o zmianie uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali  użytkowych,
  • uchwała nr XIX/244/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016r. poz. 1669).
  • Zarządzenie Nr 69/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2016r. w sprawie określenia zasad ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2020-06-05)
Udostępnił:
Jolanta Sopko
(2017-06-14 08:06:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Puk
(2020-06-09 13:30:42)
 
 
ilość odwiedzin: 5504683

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X