☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 12 Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

KU-MiG 12

Wersja z dnia 5 czerwca 2020 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej 

Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek zainteresowanej strony

II. OPŁATY:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

- pierwsza opłata stanowiąca 25% ceny ustalonej w wyniku przeprowadzonych negocjacji,  płatna przed zwarciem umowy notarialnej,

- opłata roczna stanowiąca 1% (mieszkalne) 3% za pozostałe nieruchomości gruntowe, płatna od następnego roku kalendarzowego,

Sprzedaż na własność:

- w całości przed zawarciem umowy notarialnej,

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Odpowiedź: na złożony wniosek:

Sposób załatwienia: procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia oraz dokonania wizji lokalnej w terenie; do każdego indywidualnego wniosku w razie konieczności należy uzyskać szereg opinii właściwych merytorycznie jednostek opiniodawczych tut. Urzędu: Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, Zespołu Radców Prawnych oraz poszczególnych właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Po uzyskaniu pozytywnych opinii kolejne czynności to: zgoda Prezydenta Miasta,  w razie potrzeby podział gruntu (termin 90 dni), wycena gruntu ( 14 dni), rokowania dotyczące ustalenia ceny sprzedaży, zarządzenie Prezydenta Miasta o wytypowaniu danej nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, wywieszenie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, podpisanie porozumienia oraz umowy notarialnej. 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,

Pl. Piłsudskiego nr 1, I piętro, pok. 108,

Telefon: 75 645 65 15,

e-mail: d.kudra@um.boleslawiec.pl  

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Tryb odwoławczy – nie przysługuje,

Skargi i wnioski – do Prezydenta Miasta lub Rady Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

Warunek - rozpoczęcia procedury sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej, to wpłata za podział gruntu i wycenę gruntu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

- uchwała Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2002r. nr 90 poz. 1501 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:”RODO”). 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2020-06-05)
Udostępnił:
Jolanta Sopko
(2017-06-14 09:51:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Puk
(2020-06-09 13:47:25)
 
 
ilość odwiedzin: 5504501

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X